Jasper Hugtenburg

Landscape architect

Aandachtsvelden

Binnen H+N+S Landschapsarchitecten is Jasper verantwoordelijk voor het thema natuurinclusief ontwerpen. Het landschap wordt daarbij begrepen als de resultante van mensenwensen geprojecteerd op een natuurlijk systeem. Grondige kennis van dat systeem is essentieel om landschappen en ingrepen daarin duurzaam te laten functioneren. Duurzaamheid loopt dan ook als een rode draad door Jaspers projecten. Zijn uitdaging als landschapsarchitect is daarbij vooral het op een concrete plek laten landen van ambities op het gebied van biodiversiteit, waterbeheer, voedsel en energie. Hij zoekt daarbij als ontwerper steeds de balans tussen het actief maken en het verder laten groeien van het landschap. Schaal- en abstractieniveau van Jaspers projecten lopen uiteen van visionaire toekomstverkenningen tot concrete inpassingsvraagstukken.

Partners

 • ARK Natuurontwikkeling¬†
 • Buiting Ecologisch Advies
 • Van Oord BV
 • Arcadis
 • Dura Vermeer
 • Ploegam BV
 • Provincie Limburg
 • MVRDV
 • IABR

Projects

Project

Nationaal Perspectief Energie en Ruimte

 • Sustainable Region
 • Energy & Space
Project

S3H-BTK Eo Wijers competition

 • Sustainable Region
 • Energy & Space
Project

S3H-BTK Eo Wijers prijsvraag

 • Sustainable Region
 • Energy & Space