Laboratorium
+
Kwaliteit

H+N+S is een ontwerplaboratorium dat zich richt op innovatie in onderzoek & ontwerp. Het bureau kent een mooie mix van jarenlange ervaring en jong elan. In de projectteams vindt kruisbestuiving plaats tussen expertise en vernieuwing, gericht op het doen van ontdekkingen. Het bureau maakt daarbij gebruik van het collectief geheugen, de jarenlange ervaring, de uitgebreide collectie vakliteratuur uit de eigen bibliotheek en de vakkennis van onze partners.

Ontmoet het team

Visie en Werkwijze

H+N+S Landschapsarchitecten is een bureau voor landschapsarchitectuur waar ruimtelijk ontwerp, visievorming en onderzoek hand in hand gaan. Het bureau maakt innovatieve plannen voor de inrichting en het gebruik van de (groene) buitenruimte op alle schaalniveaus: van tuin tot regionaal landschap en van boezemkade tot riviersysteem. H+N+S werkt voor de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, marktpartijen, non-gouvernementele organisaties (ngo´s) en particulieren.

Meer over visie en werkwijze

Bureaugeschiedenis

Het huidige werk van H+N+S Landschapsarchitecten is niet los te zien van de ontwikkeling van het bureau in de loop der jaren. De ontwikkelingsgeschiedenis van het bureau van 1990 tot nu valt grofweg op te delen in 6 tijdvakken.

Meer over bureaugeschiedenis

Bureaucultuur

H+N+S moedigt medewerkers aan zich in te zetten voor een werkcultuur die wordt gekenmerkt door een hoge mate van zelfredzaamheid en eigen initiatief. Je zit bij H+N+S als medewerker in hoge mate zelf aan ‘de knoppen’. Je organiseert zelf mede je eigen ontwikkeling en professionele groei.

Meer over de bureaucultuur

Publicaties + Prijzen

In de ruim 30 jaar dat H+N+S actief is, heeft het bureau diverse prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen. Met regelmaat verschijnen er publicaties over ons werk, van onszelf en door anderen.

Publicaties en gewonnen prijzen

Video 'Dutch Profile' H+N+S landscape architects, 2012

Dutch Profiles H+N+S

Dutch Profiles are short documentaries about architects, graphic, product and fashion designers in the Netherlands. Containing interviews with both well-known and upcoming Dutch designers, such as Marlies Dekkers, MVRDV, Rem Koolhaas and West 8. Dutch Profiles focus on their conceptual approach, their work process, and the context of their projects.

Dutchprofiles.com