Arjen Meeuwsen

Junior projectleider, landschapsarchitect

Arjen Meeuwsen (1983) studeerde landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit, en liep tijdens zijn studie stage bij H+N+S. Hij bleef daarna part-time ontwerper bij H+N+S totdat hij aan de ETH in Zürich ging studeren. Begin 2009 studeerde Arjen af aan de Wageningen Universiteit op het onderwerp ‘Cradle to cradle in gebiedsontwikkeling’. Tijdens en na zijn studie nam hij deel aan het Intern Program van EDAW, wat hem naar Los Angeles en Abu Dhabi bracht. Arjen nam ook deel aan de Dutch Dialogues II workshop in New Orleans.

Vanaf 2009 tot heden werkt Arjen bij H+N+S als landschapsarchitect. Arjen wordt gekenmerkt door zijn brede interesse, zijn focus op het ontwerp en door zijn inventieve en strategische aanpak. Hij is actief in de ontwikkeling van duurzame wijken, stedelijke herstructurering, infrastructuurontwerp, strategisch advies over klimaatverandering en energietransitie, en de planning, het ontwerp en de supervisie van uitvoering van natuurontwikkeling en parken.

In 2012 en 2013 nam Arjen deel aan de tweejarige cursus Beroepservaring voor architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. In 2015 werkt Arjen van juni tot en met december bij Place studio in Portland aan het ontwerp van verschillende campusterreinen, waarna hij zijn carrière weer bij H+N+S voortzet.

Arjen´s aandachtsvelden

Grote publiekstrekkers & landscaping:

Arjen werkt graag aan projecten waarbij de beleving een centrale rol speelt. Zo heeft hij gewerkt aan de Toekomstvisie, de cultuurhistorische visie, het centrumgebied, Jachthuis st. Hubertus en de tuin van het Dienstgebouw in het Nationaal Park de Hoge Veluwe, aan het Nationaal Militair Museum, aan de Tuin Museum Naturalis en aan Paleis Soestdijk. Arjen brengt natuur, cultuur en historie samen tot een verhaal, dat van concept tot uitvoering wordt gebracht. Hierbij zijn vormgeving en maakbaarheid leidend in Arjen’s werk.

Duurzame stad en regio:

Naast de aandacht voor beleving is duurzaamheid een rode draad in Arjen’s werk. Zijn interesse in Cradle to cradle kreeg in meerdere projecten bij H+N+S een vervolg: in de Klimaatmatrix, verschillende energiestudies zoals Energielandschappen Drenthe en Energietransitieplan Parkstad, duurzame gebiedsontwikkeling zoals A12 zone Utrecht en Two rivers urban park Kaapstad, en een masterplan voor Collectief wonen in Wervik. Momenteel werkt hij aan het project structuurvisie Krimpenerwaard.

Inpassing grootschalige infrastructuur:

De vormgeving en inpassing van grootschalige infrastructuur is het derde aandachtsveld waar Arjen veel werk in heeft verricht. Hierbij zorgen de fascinatie voor aanleg en uitvoering er samen met Arjen’s communicatievaardigheden en kwaliteiten in samenwerking voor, dat mooie en maakbare voorstellen worden gedaan in samenwerking met partners zoals bouwbedrijven, architecten en ecologen. Op deze manier heeft Arjen samengewerkt in o.a. A12VEG, A27/A1, landschapsplan ViA15, beeldkwaliteitsplan kunstwerken Kampen, ontmanteling vliegveld Valkenburg, ontwerp OV-hub haven Rotterdam, en stedelijke afbakening en inpassing rondweg Asse, Vlaanderen.

Arjen´s partners

 • Heijmans
 • ClausVanWageningen
 • Kossmann.deJong  
 • Palmbout
 • Buiting Advies
 • Koninklijke Ginkel Groep
 • Rots maatwerk
 • Antea Group
 • RHDHV

Arjen's opdrachtgevers

 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • Diverse gemeenten en provincies
 • Naturalis
 • Nationale Park de Hoge Veluwe

Projecten

Project

Strategische Visie Krimpener­waard

 • Duurzame Stad & Regio
 • Energie & Ruimte
Project

Centrumgebied NP de HV

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Soestdijk

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Landschaps­plan A15

 • Infrastructuur
Project

Tuin Museum Naturalis

 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

From borders to bridges, Cape Town

 • Duurzame Stad & Regio
 • Water & Ruimte
Project

Inpassing recon­structie A12 VEG

 • Infrastructuur
 • Natuurontwikkeling
Project

Jachthuis St. Hubertus

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

Nationaal Militair Museum

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

Dienst­gebouw NP De Hoge Veluwe

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Wonen in een collectieve tuin

 • Duurzame Stad & Regio
Project

Cultuur­historische visie NP De Hoge Veluwe

 • Erfgoed
 • Natuurontwikkeling