Astrid Bennink

Projectleider, landschapsarchitect

Astrid Bennink (1984) studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, waar zij in 2016 haar Master Landschapsarchitectuur behaalde. Bij H+N+S Landschapsarchitecten begon zij te werken in 2011. Daarvoor was zij in dienst bij verschillende bureaus op het gebied van architectuur en landschapsarchitectuur in Nederland en Italië. Haar bachelor behaalde zij aan de Design Academy Eindhoven.

Binnen H+N+S is Astrid als landschapsarchitect o.a. verantwoordelijk voor de consequente doorvertaling van conceptfase naar concrete inrichting. Daarbij ziet zij het als een persoonlijke missie om interessante theorie aan de dagelijkse praktijk te koppelen. Door haar kritische houding en goed ruimtelijk inzicht is zij in staat om complexe materie voor iedereen begrijpelijk te maken.

Astrid's aandachtsvelden

Cultuurhistorie, duurzame stad & regio

Met name bij projecten die om extra fijngevoeligheid vragen zoals het cultuurhistorische Geniepark maar ook bij particuliere of kantoortuinen (RIVM) wordt Astrid's expertise vanuit haar achtergrond als vormgever ingezet om tot mooie, vanzelfsprekende oplossingen te komen. Ook ontwerpt zij aan dorpen en dorpsranden zoals voor Deinum, Ritsumasyl en Hansbeke.

Water en infrastructuur

Astrid heeft ruime ervaring met het ontwerpen aan complexe inpassingsvraagstukken waarbij meerdere opgaven op verschillende schaalniveaus spelen, zoals bijvoorbeeld de regionale dijkversterking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Quickscan Beykoz Riva, Istanbul, en de inpassing van de Westelijke Ontsluitingsweg met ongelijkvloerse spoorwegkruising in Amersfoort. Bij grote projecten werkt Astrid vaak binnen aannemerscombinaties, zoals bij de nieuwbouw voor het RIVM en momenteel voor de A15.

Astrid’s partners

 • Felix Claus Dick van Wageningen architecten
 • Van Hoogevest Architecten
 • Next Architects  
 • Koninklijke Ginkel Groep
 • Peutz
 • Witteveen+Bos
 • Arcadis
 • SmitsRinsma

Astrid’s opdrachtgevers

 • Rijkswaterstaat
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Strukton-Hurks
 • Dura Vermeer
 • Waterschap Rivierenland
 • Prorail
 • Diverse gemeenten

Projecten

Project

Masterplan Hansbeke

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Masterplan Wagenwerkplaats

 • Erfgoed
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Tuinontwerp rondom Rietveld villa

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

Amaliapark Utrecht

 • Landscaping
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Nieuwe huisvesting RIVM

 • Landscaping
Project

De verborgen kracht van Spakenburg

 • Erfgoed
 • Water & Ruimte
Project

Inrichtings­plan Molenkade

 • Erfgoed
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte
Project

Inrichtingsplan Deinum

 • Landscaping
Project

Quickscan Beykoz Istanbul

 • Duurzame Stad & Regio
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte
Project

Geniepark

 • Erfgoed
 • Landscaping

In de media

Nieuws

H+N+S verrijkt het Amaliapark

Door Astrid Bennink 7 november 2016