Astrid Bennink

Projectleider, landschapsarchitect

Astrid Bennink (1984) studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, waar zij in 2016 haar Master Landschapsarchitectuur behaalde. Sinds 2011 is zij werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten. Daarvoor was ze in dienst bij verschillende bureaus op het gebied van architectuur en landschapsarchitectuur in Nederland en Italië.

Binnen H+N+S is Astrid als landschapsarchitect verantwoordelijk voor de consequente doorvertaling van conceptfase naar concrete inrichting. Zij heeft een goed ruimtelijk inzicht en is in staat om complexe materie voor iedereen begrijpelijk te maken.

Vanuit haar achtergrond (Design Academy Eindhoven) heeft de mens als gebruiker vaak een belangrijke rol in haar werk. Voor haar afstudeerproject 'The small-economy landscape' stelde zij een landschaps-ontwikkelingsplan op voor de regio De Marken in Italië, dat een nieuw een toekomstbeeld laat zien voor het erosiegevoelige platteland. Hierbij wordt ingezet op de sociaaleconomische kracht van de inwoners van De Marken. 

Astrid's aandachtsvelden

Erfgoed, duurzame stad & regio

Met name bij projecten die om extra fijngevoeligheid vragen zoals het cultuurhistorische Geniepark maar ook bij particuliere of kantoortuinen (RIVM) wordt Astrid's expertise vanuit haar achtergrond als vormgever ingezet om tot mooie, vanzelfsprekende oplossingen te komen. Ook ontwerpt zij aan dorpen en dorpsranden zoals voor Deinum, Ritsumasyl en Hansbeke.

Water & ruimte, infrastructuur

Behalve het verbeteren van publieke ruimtes heeft Astrid ruime ervaring met het ontwerpen aan complexe inpassingsvraagstukken waarbij meerdere opgaven op verschillende schaalniveaus spelen, zoals bijvoorbeeld de regionale dijkversterking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Quickscan Beykoz Riva, Istanbul, en de inpassing van de nieuwe Westelijke Ontsluitingsweg met tunnelbak te Amersfoort.

Astrid’s partners

 • Felix Claus Dick van Wageningen architecten
 • Van Hoogevest Architecten
 • Next Architects  
 • SmitsRinsma
 • Koninklijke Ginkel Groep
 • RoyalHaskoningDHV
 • Enno Zuidema Stedenbouw

Astrid’s opdrachtgevers

 • Strukton
 • Waterschap Rivierenland
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Menameradiel

Projecten

Project

Masterplan Wagenwerkplaats

 • Erfgoed
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Tuinontwerp rondom Rietveld villa

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

Amaliapark Utrecht

 • Landscaping
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Nieuwe huisvesting RIVM

 • Landscaping
Project

De verborgen kracht van Spakenburg

 • Erfgoed
 • Water & Ruimte
Project

Inrichtings­plan Molenkade

 • Erfgoed
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte
Project

Inrichtingsplan Deinum

 • Landscaping
Project

Quickscan Beykoz Istanbul

 • Duurzame Stad & Regio
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte
Project

Geniepark

 • Erfgoed
 • Landscaping

In de media

Nieuws

H+N+S verrijkt het Amaliapark

Door Astrid Bennink 7 november 2016