Brecht Leseman

Landschapsontwerper

Brecht Leseman (1994) studeert sinds 2012 Landschapsarchitectuur aan Wageningen University en is sinds ze is begonnen met afstuderen part-time werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten. 

Als bachelor student ontstond bij Brecht een fascinatie voor mensen en hun landschappen. Hoe beïnvloeden landschappen ons en hoe gaan wij er vervolgens weer mee om, zeker wanneer we worden geconfronteerd met grote transities? In Wageningen volgde Brecht daarom vakken over place-making, iets waar ze ook mee verder ging gedurende een uitwisseling in Kopenhagen. Als afsluiting van de bachelor zette ze de beleving van duurzame energiebronnen centraal in een stedelijk ontwerp voor eiland Kattenburg in Amsterdam. Direct na haar bachelor liep Brecht stage bij innovatiebureau Lentekracht in Nijmegen, waar ze onder ander werkte aan een ruimtelijk actieplan voor het stadscentrum en een project over het vergroenen van voortuinen.

In de master heeft ze een interesse ontwikkeld voor de thema’s voedsel, stad-land relaties en duurzame transities. Voor haar afstudeerproject bestudeert Brecht de mogelijkheden om met lokale voedselproductie bij te dragen aan landschappelijke ontwikkeling rondom Utrecht. Door te kijken naar de ruimtelijke én sociaal-economische aspecten van het voedselsysteem hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan ontwerpprincipes waarin de balans tussen duurzame voedselproductie en landschappelijke kwaliteit centraal staat.