Danielle van Meijeren

Landschapsarchitect

Danielle van Meijeren studeerde Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool van Hall Larenstein in Velp met als afstudeerrichting tuinarchitectuur. Na het afronden van de 4-jarige opleiding wilde zij graag verder studeren, meer theoretische kennis vergaren en haar onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen. Dit leidde tot haar besluit om de Master Landscape Architecture te volgen aan de Universiteit Wageningen. 

Tijdens de master ontdekte ze haar interesse voor psychologie en gezondheid in relatie tot het vakgebied. Hoe beleven en ervaren mensen de ruimte om zich heen? Wat is het effect van de openbare ruimte op de fysieke en mentale gezondheid? Wat is het effect van de natuur op het menselijk brein? Dit soort vragen legde de basis voor haar afstudeerwerk ‘A Boost of Nature’ waarin zij ontwerpprincipes opstelde en een voorbeelduitwerking laat zien voor het inrichten van een gezond werklandschap met als doel om stress onder werknemers te verminderen en het groeiende aantal burn-outs tegen te gaan.

Sinds november 2019 is Danielle werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten. Hier werkt zij aan verschillende projecten op verschillende schaalniveaus. Op deze manier krijgt zij de kans om zich breed te ontwikkelen. Dit sluit goed aan bij haar enthousiasme en nieuwsgierigheid naar de verschillende aspecten van het vakgebied.

 

Projecten

Project

H+N+S in vogelvlucht

  • Erfgoed
  • Landscaping
  • Infrastructuur
Project

Bos en Woningbouw

  • Duurzame Stad & Regio
  • Natuurontwikkeling
Project

Design Challenge “ons landschap, onze energie”

  • Energie & Ruimte
  • Natuurontwikkeling