passie + precisie

Frank Talsma

projectleider, landschapsarchitect

Frank Talsma studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de Internationale Hogeschool Larenstein tussen 1994 en 1999. Na een jaar bij bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur gewerkt te hebben, vertrok hij naar Barcelona om daar zijn masteropleiding landschapsarchitectuur (Máster de Arquitectura del Paisaje) aan de ETSAB/UPC te volgen (2000-2002). Deze studie combineerde hij met freelance opdrachten en tegelijkertijd was hij in dienst bij het bureau MF arquitectura del paisage. Sinds zijn terugkeer in Nederland in februari 2002 werkt hij als landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten. 

Frank heeft ruime ervaring in een breed scala aan ontwerpprojecten, zowel op hoog als laag schaalniveau. De laatste jaren voert projectleiding en ontwerpwerk aan infrastructurele projecten de boventoon. Daarnaast werkt Frank aan visie- en planvorming in ‘groene’ inrichtingsprojecten, alsook de doorwerking daarvan in het concrete landschapsarchitectonische ontwerp en de uitwerking tot op detailniveau in het opstellen van beplantingsplannen.

Frank is gepassioneerd imker, biologisch (moes)tuinier, vegetariër & yogi

Frank's aandachtsvelden

Ontwerpen aan infrastructuur door de verschillende schaalniveau’s is momenteel een van de belangrijke aandachtsvelden van Frank binnen de landschapsarchitectuur. Soms is dat aan opdrachtgeverskant (Rijk, Provincie, Gemeente), maar vaak ook aan de opdrachtnemerskant (aannemerscombinaties in tenders). Enkele karakteristieke projecten op het hoge schaalniveau zijn het Routeontwerp voor de A4 (Amsterdam-Antwerpen), De inpassingsvisie voor de N31 Haak om Leeuwarden, De Buitenring Parkstad Limburg, Tender voor knooppunt Hoevelaken A1/A28, de vormgeving en inpassing van ‘De Centrale As (N356)’ waar Frank ook in het Qteam zat en momenteel werkt hij aan de N69 en de realisatie van de verbredingsopgave A1 Apeldoorn-Azelo.

Voor de Gemeente Amersfoort werkt Frank aan de Westelijke Ontsluitingsweg waarbij juist de aansluiting op lokale inrichtingsvraagstukken in de directe omgeving, benutten van kansen en de doorwerking tot op detailniveau centraal staat. Naast het bewaren van het overzicht, de samenhang en de logica van de ontwerpkeuzes ligt Frank’s fascinatie bij ‘de maakbaarheid der dingen’. Naast ‘droge’ infrastructuur projecten heeft Frank ook ervaring met de ‘natte’ infrastructuur, waaronder enkele sluis projecten: de Beatrixsluis (tenderfase en uitvoeringsfase) en de tenders voor Sluis Eefde, Sluis Terneuzen en de tender voor de versterking van de Afsluitdijk. 

Ontwerpen aan ‘Groene’ inrichtingsprojecten is een tweede aandachtsveld in Frank’s werk. Zowel op het vlak van visie- en planvorming, het ontwerpen door de schalen heen, als de concrete uitwerking tot op detailniveau en beplantingskeuzes. Zijn plantenkennis en ervaring met concrete inrichtingsprojecten zoals herinrichting Meijendel, tuin- en parkaanleg St. Hubertus in NP de Hoge Veluwe, ‘het rondje’ Sloterplas en diverse gerealiseerde tuinontwerpen komen in veel projecten van pas. Maar ook de herinrichting van centrumgebieden zoals het ontwerp voor de boulevard van Wenduine (B) en de herinrichting van het centrumgebied van Boxtel behoren tot Frank’s expertise.

Frank's partners

 • NEXT architects
 • ZwartsJansma architecten
 • SmitsRinsma
 • Grontmij
 • IMOSS
 • Buiting advies
 • Antea

Frank's opdrachtgevers

 • Gemeente Amersfoort
 • Provincie Fryslan
 • Prorail
 • Gemeente Boxtel
 • Rijkswaterstaat
 • Heijmans
 • Stichting NP De Hoge Veluwe

Projecten

Project

Tender Zeesluis Terneuzen

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Masterplan Wagenwerkplaats

 • Erfgoed
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Sluis Eefde

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Knooppunt Hoevelaken

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Landschaps-plan Centrale As

 • Infrastructuur
 • Natuurontwikkeling
Project

Cultuur­historische as Boxtel

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Jachthuis St. Hubertus

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
Project

Rijksweg 31 Leeuwarden West

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

A Landscape Vision for Arnhem Estate

 • Erfgoed
 • Landscaping

In de media

Nieuws

Prof.dr.ir. J.F. Agema-prijs 2021

Door Frank Talsma 3 november 2021
Nieuws

Gouden Piramide voor Ooijen-Wanssum

Door Frank Talsma 8 oktober 2021
Nieuws

Nominatie Groene Kroon 2017

Door Frank Talsma 3 juli 2017