passend + samen

Gepke Heun

stedebouwkundige, projectleider en bureaumanager

Sinds 2008 is Gepke Heun werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten, waarvan de laatste vijf jaar als senior landschapsarchitect/projectleider. In september 2020 is Gepke begonnen in haar nieuwe functie als bureaumanager. Vanuit haar kennis en ervaring van de projecten en het team van H+N+S werkt Gepke aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het bureau.

Gepke's aandachtsvelden

WATER EN ENERGIE:

Gepke werkt graag aan actuele, maatschappelijke thema’s en heeft een fascinatie voor de combinatie van techniek en ontwerp. Waterveiligheid en de energietransitie vormen vanuit deze achtergrond twee belangrijke werkvelden. Voorbeelden op het gebied van regionale waterplanning en ontwerp zijn het MIRT-onderzoek meerlaagsveiligheid Marken, de Handreiking ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg, het Lange termijn perspectief IJssel-Vechtdelta en de Handreiking voor de dijkverbetering van de dijken in de noordelijke Maasvallei. Ook werkte Gepke aan de planrealisatie van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Daarvoor heeft zij twee nieuwe dijktypes ontwikkeld, die momenteel worden aangelegd.

Voorbeelden op het gebied van energietransitie zijn het beeldkwaliteitplan voor windener­gie in de Wieringermeer en de visie voor de inpassing van windenergie langs de E40 in België. Voor de gemeente Groningen heeft Gepke een beleidskader zonne-ener­gie opgesteld en voor de provincie Zuid-Holland de handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie.

OP DE GRENS VAN STAD EN LAND:

Vanuit haar stedenbouwkundige achtergrond werkt Gepke ook graag aan projecten op het grensvlak van stad en land. Zo maakte zij het landschapsplan voor Leeuwarden West en bijbehorende inrichtingsplannen voor de dorpen Ritsumasyl, Deinum en Marsum. Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Gepke vijf gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Momenteel werkt zij aan de structuurvisie voor de Gemeente Reusel-de Mierden.

ONTWERPEND ONDERZOEK:

Naast ontwerpwerk doet Gepke graag onderzoek. Van het ontwikkelen van nieuwe planvormingsmethodes (Onderzoeksproject Integrated Planning and Design for Deltas) tot het in kaart brengen van landschappelijke woonvormen (Boek Landschappelijk Wonen) en het analyseren van de Rijksbufferzones (Jubileumboek Rijksbufferzones) tot kaartanalyses over waterveiligheid en klimaatbestendigheid voor het Deltaprogramma (Atlas Nieuwbouw en Herstructurering).

Gepke's partners

 • Fugro
 • Arcadis
 • Tauw
 • Overmorgen
 • Rom3D
 • TU Delft
 • HKV Lijn in Water
 • Fabrications
 • Zwarte Hond

Gepke's opdrachtgevers

 • Provincie Zuid-Holland
 • Waterschap Rivierenland
 • Gemeente Menameradiel
 • DuraVermeer/Ploegam
 • Waterschap Limburg
 • RWS

Projecten

Project

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

 • Water & Ruimte
Project

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Dijkversterking Stad Tiel

 • Erfgoed
 • Infrastructuur
 • Water & Ruimte
Project

dijkenvisie Zuid-Holland

 • Water & Ruimte
Project

Masterplan Hansbeke

 • Erfgoed
 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Visie Teuge

 • Duurzame Stad & Regio
Project

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Maasdijken

 • Erfgoed
 • Water & Ruimte
Project

dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg

 • Water & Ruimte
Project

Windenergie Wieringermeer

 • Energie & Ruimte
Project

IPDD

 • Duurzame Stad & Regio
 • Water & Ruimte
Project

Water­veiligheid Marken

 • Water & Ruimte
Project

Landschappelijk Wonen

 • Landscaping
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Gebieds­profielen Zuid-Holland

 • Duurzame Stad & Regio
Project

Inrichtingsplan Deinum

 • Landscaping
Project

Rijksweg 31 Leeuwarden West

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

LTP IJssel-Vechtdelta

 • Duurzame Stad & Regio
 • Water & Ruimte
Project

Windenergie E40-zone

 • Infrastructuur
 • Duurzame Stad & Regio
 • Energie & Ruimte

In de media

Nieuws

Nieuwe vacature tekenaar

Door Gepke Heun 10 oktober 2022
Nieuws

Een gebied van mens en natuur: Nieuw Land

Door Gepke Heun 11 oktober 2018