Guido Hovens

Stagiair

Guido Hovens zit in de afrondende fase van zijn studie landschapsinrichting in Velp (Garden and Landscape Architecture, VHL University of Applied Sciences), na een carrière in de wetenschap.

Guido is sterk geïnteresseerd in de landschappelijke inpassing van de grote transities die de komende jaren nodig zijn in het Nederlandse landschap. Deze transities zijn noodzakelijk geworden door o.a. een veranderend klimaat en door nadelig effect van sommige landbouwmethoden. Het oplossen van deze complexe landschappelijke vraagstukken bieden volgens hem grote kansen om het landschap tegelijk aantrekkelijker te maken voor de inwoners van Nederland.

Tijdens de studie heeft hij zich verdiept in een toekomstvisie voor een duurzaam landschap in 2050: ‘Lingelanden leven van het land’. In dit ontwerp is onderzocht hoe het rivierengebied tussen Arnhem en Nijmegen anders kan worden ingericht met alternatieve landbouwsystemen die overmatig gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en fossiele brandstoffen voorkomen, de biodiversiteit verhogen, de CO2 uitstoot reduceren en de aantrekkingskracht van het landschap op bewoners vergroten. Speerpunten zijn de introductie van nieuwe landbouwmethoden in diverse landschapstypen, de verbindende recreatieve en ecologische rol van de Linge en het toegankelijk maken van het platteland.

De interactie tussen de stad en het buitengebied komt naar voren in zijn afstudeerproject waar de inrichting van de Tilburgse stadsrand centraal staat. De inrichting van stadsranden gaat vaak gepaard met opportunisme en het ontbreken van een sterke visie. Hierdoor zijn veel stadsranden onderhevig aan verrommeling en gaat het directe contact tussen stad en landschap vaak verloren. Door stad en land beter met elkaar te verbinden wordt de leefbaarheid vergroot en wordt de stad aantrekkelijker voor de bewoners. In Guido’s ontwerp wordt ingezet op een hernieuwde kennismaking tussen stad en land door het landschap te structureren, beter te ontsluiten en tot aan de stadsrand te brengen. Door gerichte ingrepen in de kanaalzone wordt de visuele en functionele verbinding met het landschap hersteld. De kanaalzone wordt zo van barrière tussen stad en landschap tot een aantrekkelijk nieuw verblijfsgebied voor de stedeling en de ideale opstap voor de verkenning van het buitengebied.