Hestia Zinsmeister

Stagiaire

Hestia Zinsmeister (1995) is een Master student Landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen.

Haar interesses binnen het veld van landschapsarchitectuur zijn sterk beïnvloed door haar bachelor Internationaal Land en Water Management. Na met veel plezier een minor landschapsarchitectuur af te hebben gerond tijdens haar bachelor, besloot ze te schakelen naar de master Landschapsarchitectuur. Door deze combinatie is ze erg gemotiveerd om duurzame en ecologische landbouw landschappen te ontwerpen, op zowel regionaal als lokale schaal. Waar circulariteit, biodiversiteit en de verbinding tussen stedelijk en ruraal gebied thema’s zijn waar ze zich graag verder in ontwikkeld. Verbonden aan dit onderwerp is de wateropgave, waar haar interesse vooral ligt bij de ontwikkeling van een (nieuwe) innovatieve manier van waterbeheer in Nederland. Gezien de toenemende extremen in Nederland, met droogte en hoge piekbuien als gevolg, focust ze zich graag op dit onderwerp.

Hestia is bij H+N+S stage gaan lopen om zich verder te verdiepen in bovenstaande thema’s, maar ook omdat de aanpak en denkwijze van H+N+S aansluit bij die van haarzelf. Ze hoopt zich verder te ontwikkelen als ontwerper tijdens haar stage, vooral op het gebied van regionale ontwerpen waar procesmatige en klimaat adaptieve oplossingen worden geïntegreerd in het landschap.