Jan Wilbers

Stedenbouwkundige

Jan Wilbers is stedenbouwkundige (TU Delft, 2012) bij H+N+S Landschapsarchitecten. Binnen het bureau houdt hij zich vooral bezig met werk op de regionale schaal. Hij heeft hiervoor o.a. gewerkt bij de int. architectuur biënnale Rotterdam, de leerstoel landschapsarchitectuur aan de TU Delft en de provincie Noord-Holland. 

Regionale schaal

Opgaven op de regionale schaal gaan vaak over grote thema’s, zoals in het geval van Jan de energietransitie, water en klimaat, natuur en de culturele betekenis van het landschap. Opgaven op de regionale schaal gaan ook altijd over uiteenlopende belangen en over grote onzekerheden in de tijd. Ze gaan over verandering en hoe je daartoe te verhouden. 

Werkwijze

Door middel van werkateliers, onderzoek en het opstellen van een ruimtelijk verhaal zoekt Jan mee naar gedragen oplossingen die condities scheppen voor toekomstig gebruik, ruimte laten voor ontwikkeling en die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het veranderende landschap. 

Projecten

Project

Strategische Visie Krimpener­waard

  • Duurzame Stad & Regio
  • Energie & Ruimte
Project

IABR 2016 Atelier Groningen

  • Duurzame Stad & Regio
  • Energie & Ruimte
Project

2050 - An Energetic Odyssey

  • Infrastructuur
  • Duurzame Stad & Regio
  • Energie & Ruimte