Jan Wilbers

Urban planner

Jan Wilbers is urban planner (TU Delft, 2012) bij H+N+S Landschaparchitecten. Hij heeft in verschillende bureau gewerkt in Nederland en buitenland daarvoor.

Hij ondersteunde curator Dirk Sijmons in de aanloop naar de 6e IABR - Urban by Nature over het ‘stedelijk metabolisme’ en de milieuopgave van de verstedelijking (2013-2014).
Hij deed bij de TU Delft onderzoek naar het ‘metabolisme’ van Albanië, toegespitst op water, energie, voedsel en recreatie in samenwerking met een internationaal team van ontwerpbureaus, het PBL en de AKPT (National Territorial Planning Agency of Albania) (2014-2015).
Hij was ontwerper voor provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) Jandirk Hoekstra voor de provincie Noord-Holland en zo betrokken bij allerlei opgaven over landschappelijke bescherming, grootschalige landbouw, de energietransitie, mobiliteit en verstedelijking, en landschap en cultuur(historie) in Noord-Holland (2015-2016).
Hij werkte eerder al bij H+N+S aan energielandschappen, onder andere aan het onderzoek 2050 - An Energetic Odyssey (2015-2016); en heeft als master planner en ontwerper gewerkt aan de ontwikkeling en transformatieopgave van enkele grootschalige resorts in Spanje en Tenerife (2017-2019).

Jan's aandachtsvelden

Het merendeel van zijn werk richt zich op de regionale schaal; op klimaatadaptatie, de energietransitie, verstedelijking en mobiliteit, en op andere opgaven en veranderingen die van grote en blijvende invloed zijn op het landschap. Vaak zijn het projecten waarbij meerdere opgaven nauw met elkaar verbonden zijn en er uiteenlopende belangen zijn. Door middel van werkateliers, onderzoek en het opstellen van een ruimtelijk verhaal wordt gezocht naar gedragen oplossingen en perspectieven die zoveel mogelijk bijdragen aan de kwaliteit en de toekomstige bruikbaarheid van het landschap.

 

Projecten

Project

Strategische Visie Krimpener­waard

  • Duurzame Stad & Regio
  • Energie & Ruimte
Project

IABR 2016 Atelier Groningen

  • Duurzame Stad & Regio
  • Energie & Ruimte
Project

2050 - An Energetic Odyssey

  • Infrastructuur
  • Duurzame Stad & Regio
  • Energie & Ruimte