Jaro Janszen

Stagiair

Jaro Janszen is bachelorstudent Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool van Hall Larenstein. Gedurende zijn studie is zijn interesse voor vraagstukken op een landelijke en regionale schaal verder aangewakkerd. Hij ontwerpt waar mogelijk door de schalen heen om een connectie te kunnen maken tussen het gedetailleerde en gematerialiseerde plan en grotere regionaal dan wel landelijke generieke oplossingen. Daarnaast maakt hij zich hard voor sociaal inclusieve oplossingen in de openbare ruimte: van sociale woningbouw tot zorgboerderij 

Jaro heeft zich gespecialiseerd in oplossingen voor de verzakkende bodem in de Nederlandse polders. Vernieuwende oplossingen zoals perma- en paludicultuurgewassen waarbij het verdienmodel van boeren niet wordt aangetast. Daarnaast zijn er brandende vragen in de stedelijke structuur zoals waterretentie en hittestress die zijn interesse hebben. 

Bij H+N+S wil Jaro graag leren nadenken over toekomstige energielandschappen en een nieuwe vorm van waterhuishouding in Nederland. Daarnaast wil Jaro graag aan de slag met erfgoedopgaven.