Jos Mandema

Stagiaire

Jos Mandema is deeltijd-student aan de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Jos hoopt daar in 2019 zijn bachelor-degree te behalen. Hij is vooral geïnteresseerd in energielandschappen en raakvlakken tussen gebouwde omgeving en het landschap.