Jutta Raith

architect

Jutta heeft een opleiding als meubelmaker gevolgd in Wuppertal. Vervolgens studeerde zij bouwkunde in Wuppertal en aan de TU Delft, waar zij in 1999 afstudeerde als architect. Tijdens haar studie liep zij stage bij OMA in Rotterdam en gaf zij architectuurrondleidingen voor het Archicenter in deze stad. Vanaf 1999 is Jutta werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten waar zij werkt aan projecten van uiteenlopende aard. Haar expertise ligt op het vlak van projecten in de kleine en middenschaal, zoals tuin- en parkontwerpen, masterplannen voor stedelijke uitbreidingen en landschapsvisies.

Vanzelfsprekend houdt Jutta zich binnen het bureau ook bezig met projecten waar meubilair en kunstwerken mee-ontworpen wordt, zoals bruggen, steigers, parkmeubilair en kleine gebouwde voorzieningen. Jutta verbeeldt als illustrator ruimtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard.

Jutta tekent met passie naast landschappen, infographics en whiteboardanimaties, graag alle zin en onzin die kinderen uithalen.

Jutta’s aandachtsvelden

Meubilair:

 • Lichtplan I-Lent
 • Trap ziekenhuis Rijnstate
 • Parkmeubilair Bolluca (Turkije)
 • Bruggen in het rondje Sloterplas, Amsterdam
 • De bruggen van Nesselande
 • Opslaggebouw en parkmeubilair in het Amaliapark
 • Bruggen in het Noorderbos, Tilburg

Ruimtelijke inrichting:

 • Rijnstate parkeerplaats Sportpark
 • Park Buitenschot
 • Cultuurhistorische as Boxtel
 • Beeldkwaliteit ziekenhuis Rijnstate

Visies:

 • Beeldkwaliteit Rijnstate
 • Visie op de OV haltes Fryslân
 • Gebiedsvisie Waaloeverwal
 • Routeontwerp Rijksweg A12
 • Visie op de valorisering van de Staats-Spaanse linies
 • Stelling van Amsterdam, ruimtelijke strategie
 • Zuidelijke IJdijk, ruimtelijke strategie

Jutta’s partners

 • Witteveen+Bos
 • Ro&Ad architecten
 • SmitsRinsma
 • Staatsbosbeheer
 • Paul de Kort (kunstenaar)

Jutta’s opdrachtgevers

 • Staatsbosbeheer
 • Schiphol
 • Rijkswaterstaat
 • Ziekenhuis Rijnstate
 • Provincie Noord-Holland

Projecten

Project

Voetgangersbrug Trintel

 • Landscaping
 • Infrastructuur
Project

Recreatieve Ontwikkelingen Vlieland

 • Natuurontwikkeling
Project

Inpassings­visie Houtribdijk

 • Infrastructuur
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte
Project

Ruimte voor de Waal

 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte
Project

Landschaps­plan Centrale As

 • Infrastructuur
 • Natuurontwikkeling
Project

Nieuwe huisvesting RIVM

 • Landscaping
Project

Cultuur­historische as Boxtel

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Landartpark Buitenschot

 • Landscaping
 • Duurzame Stad & Regio
Project

Masterplan Rijnstate

 • Landscaping
Project

Dumonplein

 • Landscaping
Project

Gebiedsvisie Kinderdijk

 • Erfgoed
 • Water & Ruimte
Project

Citadelpark, Gent

 • Erfgoed
 • Landscaping
Project

Zand­motor

 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte