Marijne Kreulen

Stagiaire

Marijne is tweedejaars masterstudent Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft. In haar opleiding heeft ze gewerkt aan projecten op verschillende schaalniveaus: van duurzame straatprofielen tot regionale watervisies. Tijdens een uitwisselingstraject met de University of Melbourne heeft ze een fascinatie ontwikkeld voor de wisselwerking tussen mens en landschap. Daarom volgt ze naast haar master de IED-annotatie, een interdisciplinair afstudeerprogramma dat zich verdiept in actuele problemen in stadsbouw, waterbouw en ecologie door middel van ontwerpend onderzoek.

Ze geniet van landschappen met een uitgesproken karakter en een stad met lef. In de projecten van HNS ziet ze stad, water en ecologie samenkomen tot een integraal ontwerp. De menselijke ingrepen bieden meerwaarde aan de natuur. Dat zijn eigenschappen waar ze naar zoekt in een goed ontwerp.