Marscha van Dijk

bureau- en zakelijk manager

Marscha van Dijk (1975) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. Haar interesse lag tijdens haar studie vooral op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. Scherpe analyses en conceptuele visies kenmerken de ontwerpen uit haar studietijd. In 2002 is Marscha afgestudeerd aan de TUD op de invulling van de kop van het Java-eiland in Amsterdam.

In de periode van 2003 tot en met 2009 werkte Marscha bij MASSA bureau voor architectuur en DKV architecten als ontwerper/projectleider aan woningbouwprojecten. Grondig en georganiseerd te werk gaan kenmerken haar aanpak. De interesse om ook bureaucoördinerende taken op zich te nemen was van meet af aan al aanwezig maar is in de loop van de jaren alleen maar gegroeid. Sinds eind 2009 vormt het bureaumanagement de kern van haar werkzaamheden. Na zeven jaar als bureaumanager / zakelijk manager te hebben gewerkt bij Quist Wintermans Architecten heeft zij in april 2017 de overstap gemaakt naar H+N+S waar ze dezelfde functie vervult.

Marscha zet haar analytisch vermogen en gedrevenheid graag in om talent in de organisatie maximaal te laten ontplooien en aan ambities vorm te geven, van anderen en haarzelf. Concreet en haalbaar. Open en eerlijk. Consciëntieus en pro-actief.