Merel Gerritsen

landschapsontwerper

Merel Gerritsen (1994) begon in 2012 met de opleiding Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit.  Op dit moment rond ze haar masteropleiding af en werkt daarnaast parttime bij H+N+S. 

Merel heeft tijdens haar opleiding onderzoekend leren ontwerpen en heeft een breed scala aan landschappelijke opgaven verkend. Ze vulde het reguliere bachelor programma aan met een Masterclass over ecologische corridors, een korte stage bij Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en een minor aan de TU Delft. Tijdens deze minor werkte ze in een internationale en interdisciplinaire groep aan stedelijke klimaat opgaves in sociaal complexe stadsdelen. In 2015 sloot ze haar Bachelors af met het project ‘Pancuran Park’ waarin de beleving van het energie landschap centraal stond. 

Tijdens haar Masters liep Merel stage bij H+N+S en richtte ze zich op het onderwerp ‘voedsellandschappen’. Ze is gefascineerd door de snelle verandering die het voedselsysteem doormaakt en de invloed die deze verandering heeft op het landschap en onze landschapsbeleving. Merel werkt op dit moment aan haar afstudeerproject waarin voedsellandschappen in stedelijke regio’s centraal staan. Ze onderzoekt of en hoe het ontwerp en de inpassing van het voedsel systeem in stedelijke regio’s de afstand tussen consumenten en voedsel kan verkleinen.