Olivier Klijn

Landschapsarchitect

Olivier Klijn is landschapsarchitect en als MSc afgestudeerd in landschapsarchitectuur aan de Wageningen universiteit (WUR). Tijdens zijn Bachelor, eveneens landschapsarchitectuur aan de WUR, heeft hij een halfjarige Minor gevolgd aan de TU in Delft. In deze Minor (Neighbourhood of the Future - Green Blue Cities) heeft hij meer kennis opgedaan van klimaatadaptatie en landschapsontwerp in de stedelijke omgeving. Gedurende zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en de relatie tussen natuur en gezondheid. 

Tijdens zijn studie heeft hij een masterscriptie geschreven over het verkoelend vermogen van rangeerterreinen tegen hittestress in de stad. Hierbij komen veel verschillende thema’s samen zoals infrastructuur, klimaatadaptatie, overlast en veiligheid, maar ook ecologie en duurzaamheid. Zijn interesse in de spoorsector komt voort uit ervaringen met de Trans-Siberische spoorlijn waarin hij meer dan 9000 km door Rusland is gereisd.

Olivier's focus

Natuurontwikkeling + Inrichting publieke ruimte

  • De Melksteeg, Amersfoort
  • Margotstelling Formerum, Terschelling
  • Slenk en Natuurkamperen, Hollandse Hout

Water + Regio

  • De Eeuwige Bron, Twente
  • Visieontwikkeling aanpak Droogte, Achterhoek
  • BOVI Wetterskip, Fryslan

Ook is hij een liefhebber van sport en natuur. Naast zijn werk bij H+N+S is hij fanatiek atleet, fietser en wandelaar. Hij waant zich graag in de natuur en heeft van jongs af aan al goed leren kijken naar het landschap en de natuur waardoor hij dit sterk heeft leren te waarderen. Als atleet traint hij zelf, maar geeft ook training, op de atletiekbaan in de disciplines hoog-, ver- en polsstokhoogspringen. Logischerwijs heeft hij veel passie voor ontwerpprojecten in relatie tot natuur, sport en recreatie.

Olivier is werkzaam bij H+N+S omdat de ziens- en werkwijze van H+N+S goed aansluiten bij die van hemzelf.

Projecten

Project

De Eeuwige Bron

  • Duurzame Stad & Regio
  • Energie & Ruimte
  • Landbouw