Olivier Klijn

Landschapsontwerper

Olivier Klijn is Master student landschapsarchitectuur aan de universiteit in Wageningen. Tijdens zijn Bachelor, eveneens landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit, heeft hij een halfjarige Minor gevolgd aan de TU Delft. In deze Minor (Neighbourhood of the Future - Green Blue Cities) heeft hij meer kennis opgedaan van klimaatadaptatie en landschapsontwerp in de stedelijke omgeving. Gedurende zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en de relatie tussen natuur en gezondheid. 

Naast zijn functie als werkstudent werkt hij aan een masterscriptie over het verkoelend vermogen van rangeerterreinen tegen hittestress in de stad. Hierbij komen veel verschillende aspecten van ontwerp zoals infrastructuur, klimaatadaptatie, overlast en veiligheid, maar ook ecologie en duurzaamheid aan bod. Zijn interesse in de spoorsector komt voort uit ervaringen met de Trans-Siberische spoorlijn waarin hij meer dan 9000 km door Rusland is gereisd.

Olivier is  werkzaam bij H+N+S omdat de ziens- en werkwijze van H+N+S goed aansluiten bij die van hemzelf. Ook hoopt hij de kennis die hij hier op doet aan zijn masterscriptie te kunnen koppelen.