Pim Kupers

Landschapsarchitect

Pim Kupers (1986) studeerde van 2004 tot 2011 landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Onderdeel van zijn studie was een uitwisseling aan de Leibniz Universiteit van Hannover. Zijn afstuderen richtte zich op klimaatadaptatie-strategieën voor kleine laaggelegen eilanden, extreem kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Door middel van workshops heeft hij met de lokale bevolking een ‘resilient island plan’ opgesteld. Na zijn studie heeft hij een jaar als freelancer gewerkt waarna hij vijf jaar bij IAA Architecten in dienst is geweest waar hij onder andere de Eo Wijersprijs heeft gewonnen. Sinds november 2017 is Pim bij H+N+S Landschapsarchitecten werkzaam.

Energietransitie en koolstofvastlegging

Pim heeft een passie voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft: de circulaire economie, energietransitie, koolstofvastlegging en de klimaatbestendige stad. In 2015 heeft hij hiervoor een uitgebreide cursus ‘stadsklimaat’ gevolgd waarin ontwerpen aan wateroverlast, hittestress en windhinder centraal stonden. Voor H+N+S Landschapsarchitecten werkte hij aan een verkenning van zonne-energie voor de gemeente Enschede, het koersdocument zon- en windenergie voor de provincie Overijssel, diverse zonneparken en een aantal Regionale Energie Strategieën. Daarnaast werkt Pim aan diverse projecten waarin het vastleggen van koolstof in de bodem, natuur en vegetatie centraal staat. Dit begon met zijn adviesrol aan de tafel ‘Landbouw en Landgebruik’ voor het nationale klimaatakkoord over de kansen die het landschap en haar opgaven bieden voor het vastleggen van koolstof. Daarnaast werkte hij met Buiting Advies samen voor een integrale strategie voor koolstofvastlegging in wegbermen van autosnelwegen en adviseerde hij onder andere de provincie Gelderland voor hun bosstrategie.

De schoonheid van het infra-ontwerp

Complexe technische opgaves dagen Pim uit. Hij weet deze eenvoudig te communiceren en te vertalen in een kwalitatief landschapsontwerp. Zo heeft hij de afgelopen twee jaar gewerkt aan de gewonnen tender voor de N69 van Veldhoven naar België. Naast het opstellen van het landschapsontwerp was hij als Manager Ruimtelijke Kwaliteit verantwoordelijk voor het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit binnen het project en de welstandstoets. Bij deze ‘Groenste weg van Brabant’ draait het in de uitwerking vooral over het minimaliseren van de impact van de weg op de waardevolle omgeving. Hiervoor wordt extra geïnvesteerd in ecologische verbindingen over, onder en langs de weg en dragen kruidenbermen langs het gehele tracé bij aan verblijf en migratie van insecten.

Een hele andere kant van Pim is zijn interesse in mensen. Met het juiste inlevingsvermogen, het betrekken van stakeholders, het stellen van de goede vragen en het bieden van een luisterend oor krijgt hij alle noodzakelijke informatie boven tafel en is hij een prettige samenwerkingspartner in een projectteam.

In zijn vrije tijd is Pim actief bij scouting als leidingcoach en houdt hij zich bezig met landschap- en architectuurfotografie. 

Pims samenwerkingpartners

 • NEXT Architects
 • OverMorgen
 • Pondera
 • Bügel Hajema
 • Buiting Ecologisch Advies
 • Wageningen Universiteit

 

Pims opdrachtsgevers

 • Boskalis
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Noord Brabant
 • Ministerie van economische zaken en klimaat
 • Rijkswaterstaat
 • Diverse gemeentes

Projecten

Project

Energie-opwekking in de landschappen van Overijssel

 • Duurzame Stad & Regio
 • Energie & Ruimte
Project

Nieuwe Verbinding N69

 • Infrastructuur
Project

Climate measures for a liveable landscape

 • Energie & Ruimte
Project

Klimaatmaatregelen Leefbaar Landschap

 • Energie & Ruimte