Pim Kupers

Landschapsarchitect

Pim Kupers (1986) studeerde van 2004 tot 2011 landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Onderdeel van zijn studie was een uitwisseling aan de Leibniz Universiteit van Hannover. Zijn afstuderen richtte zich op klimaatadaptatie-strategieën voor kleine laaggelegen eilanden, extreem kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Door middel van workshops heeft hij met de lokale bevolking een ‘resilient island plan’ opgesteld. 

Na zijn studie heeft hij een jaar als freelancer gewerkt waarna hij vijf jaar bij IAA Architecten in dienst is geweest. Naast de inrichting van (zorg)tuinen, binnensteden en parken heeft hij gewerkt aan diverse ontwerpende onderzoeken en visies over toekomstbestendige binnensteden, infrastructuur of duurzame energie. Zo heeft hij gewerkt aan een visie voor Rijkswaterstaat over de inpassing van zonne-energie langs snelwegen en heeft hij de tiende Eo Wijersprijsvraag gewonnen met een energiestrategie voor bedrijventerreinen en industriegebieden. Sinds november 2017 is Pim bij H+N+S Landschapsarchitecten werkzaam.

Pim heeft een passie voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft: de circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en de klimaatbestendige stad. In 2015 heeft hij hiervoor een uitgebreide cursus ‘stadsklimaat’ gevolgd waarin ontwerpen aan wateroverlast, hittestress en windhinder centraal stonden. Daarnaast heeft hij het vermogen om complexe technische opgaves te doorgronden en te vertalen in een kwalitatief landschapsontwerp. Een hele andere kant van Pim is zijn interesse in mensen. Met het juiste inlevingsvermogen, het betrekken van stakeholders, het stellen van de goede vragen en het bieden van een luisterend oor krijgt hij alle noodzakelijke informatie boven tafel en is hij een prettige samenwerkingspartner in een projectteam.

In zijn vrije tijd is Pim actief bij scouting als leidingcoach en houdt hij zich bezig met landschapsfotografie.