Teodor Barna

Stagiair

Teodor Barna is masterstudent landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit en Research (WUR). Tijdens zijn bachelor in Cluj-Napoca, Roemenie trokken kleinschalige projecten hem, waarbij tuinen en parken centraal stonden. Tijdens zijn studie heeft hij een uitwisseling gedaan aan de WUR en kwam hij in contact met het ontwerpen van landschappen op regionale schaal, waarbij ecologische processen een belangrijke rol spelen in het ontwerp. 

Na zijn uitwisseling besloot hij verder te gaan met zijn master aan de WUR. Gedurende zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd op kustlandschappen, hydrologie, ecologische restauratiestrategieën en het benutten van ecosysteemdiensten als basis voor een duurzaam landschapsontwerp.

Zijn fascinatie voor het herstel van kustgebieden en ecologische kustdynamiek bleef groeien en uiteindelijk heeft Teodor zijn afstudeerprojectkeuze bepaald. Na een succesvol afstudeerproject over mangrovebossen en de rol die de mangrovebossen kunnen hebben voor de toeristische sector (Playa Flamingo, Costa Rica) heeft Teodor de NH-Bos talentenbeurs (2020) gewonnen. Daarvoor heeft hij gekozen zijn kennis in mangrovelandschappen te verbreden met een vervolgproject aan de Atlantische kust van Suriname. De lange termijnvisie in zijn carrière houdt zich bezig met tropische kustlandschappen en de duurzame ontwikkeling van deze dynamische plekken. 

Teodor is bij H+N+S stage gaan lopen omdat de visies en werkwijzes van H+N+S goed aansluiten met zijn idealen en aanpak en hij hoopt zijn onderzoek en ontwerpkwaliteiten op regionaal schaalniveau te verbreden en zijn strategische aanpak te verbeteren.