• Opdrachtgever
  • Gemeente Gooise Meren
  • Locatie
  • Bussum
  • Schaal
  • S
  • Periode
  • 2017
  • Partners
  • de Zwarte Hond

In Bussum is recentelijk het gemeentehuis van de fusiegemeente Gooise Meren heringericht (ontwerp: De Zwarte Hond). Om deze transformatie te vervolmaken, is door ons een studie en schetsontwerp gemaakt voor de buitenruimte en de directe omgeving van het gemeentehuis in Bussum.

Aanleiding

Het originele ontwerp (prijsvraagplan 1953) is van architect Prof. Ir.C.Wegener Schleswig. Het plan dat hij maakte is indertijd gekozen vanwege “de wijze waarop de open vlakte gelegen tussen de Havenstraat en de Brediusdam geleed wordt in een reeks fraaie en goed op elkaar afgestemde ruimten”. Destijds was bedacht dat dit ‘een open, parkachtige ruimte’ zou blijven, maar dit is door de tijd ingehaald. 

De werkelijkheid is anders als gevolg van diverse uitbreidingen en nieuwbouw, de recente doortrekking van de Bussumvaart tot aan de locatie en de groeiende parkeerdruk. De ruimtelijke, parkachtige opzet die Wegener Sleeswijk voor ogen stond rond zijn ontwerp is uiteindelijk nooit ten volle gerealiseerd en wat gerealiseerd is, is door de veranderingen onder druk komen te staan. Het nieuwe ontwerp geeft het vernieuwde gemeentehuis alsnog de ruimtelijke en parkachtige buitenruimte die het verdient.

Veel visuele onrust op het entreeplein
De markering tast het oorspronkelijk ontwerp aan
De mooie materiële basis behoeft onderhoud
Landschappelijke rand langs het Gemeentehuis biedt kansen

aanpak

We stellen voor om voort te bouwen op het bestaande: we behouden in het ontwerp de bestaande kwaliteiten en verzilveren de kansen die er liggen. Daarnaast worden de zwakke punten weggewerkt. Het ontwerp zet in op een geleidelijke aanpak: stap-voor-stap kan toegewerkt worden naar het eindresultaat, vanuit een duidelijke lange termijn totaalvisie. 

De eerste stap richt zich op een face-lift voor het parkeerplein, dat we aanpassen tot een kwaliteitsvol entreeplein als nieuw ‘visitekaartje’. De inrichting van de volgende stappen (pocketpark als entree, verzonken tuin als pauze-plek voor de medewerkers van het gemeentehuis en landschappelijke rand met aantrekkelijke kijktuin aan de Haven) volgen later als de financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn.

Schetsontwerp omgeving Gemeentehuis Gooise Meren
Entreeplein: opknappen en opruimen
Pocketpark als groene entree
De verzonken tuin als verblijfsplek en waterberging

Deel dit project

Deel dit project op LinkedIn

Meer weten? Wij hebben eraan gewerkt

Hank van Tilborg directeur, tuin- en landschapsarchitect
Camille Poureau Landschapsarchitect

Gerelateerd