• Opdrachtgever
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Venray
 • Provincie Limburg
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschap Limburg
 • Locatie
 • Ooijen-Wanssum, Limburg
 • Schaal
 • L
 • Periode
 • 2018-2021
 • Partners
 • Arcadis
 • Dura Vermeer
 • Fugro
 • Ploegam
 • Trafique

In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas, met grote economische schade tot gevolg. Er werden snel tijdelijke maatregelen genomen: nooddijken werden aangelegd en de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, werd afgesloten. Met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt een definitieve, toekomstbestendige oplossing geboden voor de hoogwaterproblematiek. Het is een integrale gebiedsontwikkeling met, naast waterveiligheid, ook doelstellingen op het gebied van natuur, landschap, mobiliteit, leefbaarheid en economische ontwikkelingen. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de aanleg van ca. 22 km nieuwe dijken.

 

 

innovatieve dijken

Bij het dijkontwerp is gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg. Met twee nieuwe typen dijk – de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk - blijven de kwaliteiten van het terrassenlandschap langs de Maas intact, kan worden voldaan aan de waterveiligheidseisen van Waterschap Limburg en ontstaat meerwaarde voor de gebruikers en beheerders. Mooder Maas weet de nieuwe dijken te realiseren met gebiedseigen materiaal waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn gediend.

De innovatieve dijken ten opzichte van een klassieke waterkering
De dijken op kaart

steilranddijk

De steilranddijk wordt toegepast op de overgang van het hoger gelegen middenterras naar het laagterras, op de grens van het nieuwe natuurgebied. Deze grens wordt markant vormgeven als een steilrand met een 2:1 talud. In deze steilrand zijn natuurlijke erosieprocessen toegestaan, waardoor er een interessant, natuurlijk beeld ontstaat met hoge ecologische waarde. Binnendijks wordt een flauw talud aangelegd (minimaal 1:8, voorkeur 1:20) en worden ingesloten laagtes aangevuld, wat de landbouwkundige condities en het watersysteem verbetert. Het huidige grondgebruik kan worden doorgezet op deze grondaanvulling. Er ontstaat een asymmetrisch profiel dat aansluit bij het natuurlijk reliëf van het Maaslandschap dat alleen glooiende of steile reliëfovergangen kent. 

Principe profiel Steilranddijk

Om de waterveiligheid te garanderen wordt de dijk voorzien van een extra buffer ‘de natuurbuffer’, waarin de natuurprocessen mogen plaatsvinden. Daarachter bevindt zich een sterke erosiebuffer van gebiedseigen materiaal ter vervanging van de gebruikelijke kleilaag en grasmat van de waterkering. De kleibekleding op de top van de dijk loopt verder door binnendijks en is golfoverslagbestendig. Foto: steilranddijk in aanleg

Hoge Gronddijk

De Hoge Gronddijk wordt toegepast op de trajecten waar de dijk dwars over het middenterras loopt. Met gebiedseigen grond wordt ten opzichte van het technisch benodigde profiel van de waterkering op een robuuste en toekomstbestendige wijze overhoogte en -breedte aangebracht. Hierdoor ontstaat ‘hoge grond’, die in het landschap niet als een waterkering herkenbaar is en de reliëfrijke uitstraling van het gebied ten goede komt. 

Principeprofiel Hoge Gronddijk

Door de extra overhoogte hoeft de Hoge Gronddijk niet als een waterkering onderhouden te worden waardoor de gronden in agrarisch gebruik kunnen blijven bij derden en tevens met bos mogen begroeien. Foto: Hoge gronddijk bij Ooijen - Onzichtbaar ingepast in het reliëfrijke landschap

Impressie van de steilranddijk op de grens van het nieuwe natuurgebied

Meer weten? Wij hebben eraan gewerkt

Lodewijk van Nieuwenhuijze adviseur/projectleider, landschapsarchitect
Gepke Heun bureaumanager
Jaap van der Salm Projectleider, landschapsarchitect
Jutta Raith architect
Simon Boterkooper Technisch tekenaar
Yi Dou Technisch tekenaar

Gerelateerd

Nieuws

Ooijen-Wanssum wint waterinnovatieprijs 2019

16 december 2019
Project

Ruimte voor de Waal

 • Landscaping
 • Natuurontwikkeling
 • Water & Ruimte