2050 - Energetic Odyssey op klimaattop

Het ontwerpend onderzoek '2050 - An Energetic Odyssey' van H+N+S, uitgevoerd in opdracht van de IABR2016, werd getoond tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam. Het project heeft zo een bescheiden rol kunnen spelen bij de Top, nadat het ook al betrokken was bij het akkoord van de Noordzeelanden om samen wind op zee te ontwikkelen.

Nieuws 27 oktober 2016, Rotterdam
De animatie wordt kort in het NOS nieuwsitem getoond (vanaf 1m7s - 1m10s)

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het gaat om extra maatregelen boven op het bestaande kabinetsbeleid om het uitstoten van broeikasgassen te beperken. 

Lees hier 'Politics by Design' >

Lees hier het artikel op NOS.nl >

Bekijk hier het project >