“6x de kracht van ontwerp”

De film “6x de kracht van ontwerp” van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is klaar! Ontdek de portretten van 6 projecten. In één van de projecten werkt de directeur van Fort Pannerden samen met H+N+S, Ro&Ad Architecten en Re:Local aan een energie-neutraal fort.

Publicatie 10 april 2018, Amersfoort

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden 

In vervolg op het eerdere Energielinie onderzoek werkt H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met coöperatie Relocal en Ro&Ad architecten verder aan een concrete verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierbij dient Fort Pannerden, dat de komende jaren met een energie-intensief programma wordt geladen, als casus. De linie is genomineerd voor het UNESCO werelderfgoed, wat specifieke randvoorwaarden schept voor eventuele ruimtelijke ingrepen. Daarom wordt samen met belanghebbende partijen verkend hoe de groeiende energievraag op een duurzame wijze op en in de directe omgeving van het fort kan worden ingepast, zodat deze ingreep de cultuurhistorische kwaliteiten van het erfgoed versterkt. In de startfase wordt via een aantal workshops en verkenningen toegewerkt naar een schetsontwerp voor deze casus, die model staat voor de verduurzaming van andere forten binnen de linie.

Het project is deel van de open oproep selectie “Nieuwe energie voor het landschap”,  onderdeel van het nieuwe “Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma”, gelanceerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgente opgave. Met dit ontwerpprogramma worden urgente maatschappelijke opgaven aan actuele vraagstukken op het gebied van erfgoed en ruimte gekoppeld.