NL ontwerp-bureaus winnen RBD competitie in New York

Zojuist heeft de Amerikaanse secretary of state Shaun Donovan (US Department of Housing and Urban Development) bekend gemaakt dat drie samenwerkende Nederlandse ontwerpbureaus – H+N+S Landschapsarchitecten, Palmbout Urban Landscapes en Bosch Slabbers Landscape + Urban Design – tot de winnaars behoren van de internationale Rebuild by Design competitie.

Nieuws 2 juni 2014, New York, V.S.

De Nederlandse bureaus maken deel uit van het Team Interboro, waarvan sprake is in het persbericht dat gisteren is uitgegaan namens Secretary Shaun Donovan. Team Interboro maakte het plan: Living with the Bay: A Comprehensive Regional Resiliency Plan for Nassau County’s South Shore. Deze competitie is uitgeschreven als een reactie op de schade van orkaan Sandy. Samen met Deltares, Rebel Group en een aantal Amerikaanse partners werkte het team afgelopen jaar aan ‘Living with the Bay’. De Amerikaanse overheid kent miljoenenbedragen toe om het ontwerp verder uit te werken en uit te voeren.

Living with the bay

‘Living with the bay’ zet in op veilige, schone en natuurlijke baaien aan de kust van Long Island, waar het goed wonen is. Het water wordt hier op natuurlijke wijze gedempt en waar nodig buitengesloten door middel van dijken en lokale stormkeringen. Het voorgestelde kustbeheer met behulp van bestaande water- en zandstromen is duurzamer en uiteindelijk goedkoper. De nu achteloos behandelde rivieren zijn in de toekomst van betekenis voor onder andere waterberging. Het contact tussen land en water, de belangrijkste troef van dit estuarium, wordt hier in volle glorie hersteld. Het realisatiebudget is specifiek toegekend voor het uitwerken en uitvoeren van projecten langs Mill River. Het in Nederland bekende waterprincipe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ komt langs deze ‘blue green river’ zeker terug, als ‘delay, store and drain’.

Achtergrond

Orkaan Sandy heeft in 2012 diepe sporen nagelaten in het noordoosten van de Verenigde Staten. Er werden meer dan 650.000 huizen en honderdduizenden bedrijven vernietigd of beschadigd. Sandy bracht niet alleen de maatschappelijke en fysieke kwetsbaarheid aan het licht, maar onderstreepte ook dat maatschappelijke en fysieke aspecten sterk van elkaar afhankelijk zijn. De Rebuild by Design competitie is gericht op innovatieve, veerkrachtige en duurzame oplossingen op regionale schaal die een nieuwe standaard kunnen worden voor de wederopbouw. Het idee komt van Henk Ovink, Nederlandse topambtenaar die is ‘uitgeleend’ aan de Amerikaanse overheid voor de wederopbouw na Sandy.

Voor meer informatie:

www.hnsland.nl
www.palmbout.nl
www.bosch-slabbers.nl
www.deltares.nl
www.rebelgroup.nl

Regionale strategie ‘living with the bay’ uitgewerkt voor Nassau County
Vogelvluchtbeeld van een veilige, schone en natuurlijke baai
Perspectief voor Mill River, in natte (links) en droge (rechts) situatie

Deel deze pagina

Deel deze pagina op LinkedIn