Afscheidsrede Dirk Sijmons TU Delft

Vrijdag 16 oktober 2015 sprak Dirk Sijmons zijn afscheidsrede in Delft uit na drie jaar hoogleraarschap Environmental Design en daarna drie jaar hoogleraarschap Landscape Architecture. De afscheidsrede ‘Bewogen Beweging’ werd vergezeld van de uitgave van een boekje in het Engels: ‘Moved Movement’.

Nieuws 16 oktober 2015, Delft
Afscheidsrede Dirk TU Delft (lezing start op 9:30min)

Het goede nieuws is dat Dirk na weer aan H+N+S verbonden is als senior-adviseur.

Download de uitgesproken Nederlandse tekst >