artikel Quickscan Beykoz

De laatste uitgave van de nieuwsbrief van het Europees Centrum voor River Restoration (ECRR) behandelt een artikel over Quickscan Beykoz, die is voorgelegd aan de gemeente Beykoz eind vorig jaar en tentoongesteld op IABR Urban by Nature.

Nieuws 13 oktober 2014, Beykoz, Istanbul, Turkije

De volgende fase van het project is in voorbereiding; in nauwe samenwerking met de Turkse partijen zal het team onder leiding van H+N+S Landschapsarchitecten beginnen te werken aan het integraal waterbeleidsplan als onderdeel van een masterplan voor geïntegreerde regionale ontwikkeling van het stroomgebied van de Riva.

Lees het artikel (engels) uit ECRR newsletter 4 (2014) (.pdf 0.99mb)