Ateliers Kracht van (Over)Vecht

Overvecht ligt langs de rivier de Vecht, in Utrecht. Maar de rivier en haar oevers zijn nauwelijks zichtbaar. Kan deze groen-blauwe corridor tussen binnenstad en buitengebied meer betekenis krijgen voor de wijk Overvecht? In de laatste meetup (woensdag 21 februari) presenteert AORTA de kansenkaart voor Overvecht en de Vechtzone. De kansenkaart brengt in beeld hoe de wijk zich de komende jaren kan voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

Nieuws 19 februari 2018, Amersfoort

Gedurende enkele maanden onderzocht een team van ontwerpers en adviseurs scenario’s waarbij de Vechtzone meer positieve betekenis krijgt voor de wijk Overvecht. Hierbij werd rekening gehouden met de sociale betekenis, toekomstige klimaatontwikkelingen, de ambities om over te stappen op schone energiebronnen en afvalstromen te minimaliseren. Kan de Vechtzone als groen-blauwe corridor tussen binnenstad en buitengebied meer betekenis krijgen voor de wijk Overvecht? Het team dat hier onderzoek naar deed was onderverdeeld in drie koppels, die ieder een thema uitwerkten: ‘gezond en sociaal’, ‘water en klimaat’, ‘energie en circulair’. Het team werd geadviseerd door betrokken organisaties, bewoners en ondernemers uit de omgeving.

Opvallend is de veelbelovende positie van de wijk in stad en landschap en de sterke karaktertrekken. Ook zagen we dat Overvecht in het licht van klimaatverandering en energietransitie robuuster en weerbaarder kan worden. We zien een ‘kantel’-proces voor ons. Gedragen door de schouders in de wijk wordt Overvecht beter verbonden aan de omgeving met een minder centrale plek voor de auto. De publieke ruimte wordt bruikbaarder en rijker geschakeerd. De wijk wordt zachter en er is meer aanleiding voor contact en beweging. Er is voor meer wat wils en er wordt een nieuwe schaal geïntroduceerd: die van het overzichtelijke, behapbare en het ‘dichterbij’.

Volg de uitkomsten van de ateliers op de blog van Aorta

Presentatie en gesprek

In de laatste meetup onder leiding van Danielle Arets presenteert het team de kansenkaart met toekomstrichtingen voor de Vechtzone. Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Welke kansen moeten we aangrijpen om de potentie van de Vechtzone beter te benutten voor de wijk? Wat is daarvoor nodig? En wie moet daarin het voortouw nemen? AORTA nodigt betrokken bewoners, ondernemers, organisaties en gebiedsdeskundigen uit deel te nemen:

-Woensdag 21 februari

-Aanvang: 19.30 uur [inloop vanaf 19.15 uur]

-Locatie: Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4, 3563 MC Utrecht

-Inschrijving: aorta@aorta.nu (gratis toegang)

Het team bestaat uit landschapsontwerpers Eek van der Krogt [Flux Landscape Architecture] en Simon Verbeeck [Lola Landscape Interventions], stedenbouwkundig ontwerper Sven van Oosten [Buro MA.AN], adviseur water en [geo]hydrologie Mark de Weerd [Tauw], adviseur ruimtelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie Joris Viscaal [Tauw], adviseur energie, materialenstromen en circulaire economie Jacob Verhaart [Except] en adviseur sociaal en duurzaam ondernemerschap Robbert Maas [SOON]. Het team staat onder de bezielde leiding van landschapsarchitect en adviseur Jandirk Hoekstra [H+N+S Landschapsarchitecten].

Gerelateerde project bij H+N+S, Ateliers Groningen