bezoek project Ooijen-Wanssum

De uitvoering van het omvangrijke project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in volle gang. Op vrijdag 18 oktober j.l. zijn we met het bureau de voortgang gaan bekijken in de kern Wanssum en rond de nieuwe bruggen bij Blitterswijck en Ooijen. De Oude Maasarm en weerden bij Ooijen en Wanssum worden aaneengeschakeld en gereedgemaakt voor hoogwaterafvoer van de Maas. De eerste zogenaamde ‘steilrand dijken’ zijn aangelegd en de contouren van het nieuwe natuurgebied worden langzaam zichtbaar.

Event 25 oktober 2019, Ooijen-Wanssum
Overzichtsbeeld weerd Wanssum
Splitsing van de Oude Maasarm bij Blitterswijck

Op de aangeheelde steilrand dijken zijn ondertussen al de eerste oogsten binnengehaald. Bij de Boltweg is een verholen waterkering in hoge grond reeds een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de natuurlijke glooiingen in het landschap. Mooi werk van onze collega’s bij Mooder Maas!

Het landschapsontwerp van het 340 hectare grote gebied is gemaakt door H+N+S Landschapsarchitecten. Ney architecten heeft de bruggen ontworpen. H+N+S verzorgt tevens de esthetische supervisie op het geheel.

Het projectbureau publiceert regelmatig mooie (lucht)foto’s en video’s van het werk in uitvoering.

Werk in uitvoering bekijken

Brug in 't zonnetje... wow!
De bijzondere reliefwanden met gebiedseigen grind vormen de aanlandingen van alle kunstwerken
De brug in Wanssum bevat een balkon
De hoge gronddijk zal na aanplant van nieuw bos niet meer dan een glooiing in het landschap zijn
De nieuwe brug nabij Blitterswijck
De steilranddijk is ontworpen om te eroderen. Op de achtergrond de verholen waterkering in hoge grond
Fietstunnel Wanssum
H+N+S-ers beoordelen het werk
Lodewijk van Nieuwenhuijze geeft uitleg
Nieuwe brug Wanssum bevat een balkon met uitzicht over de Grote Molenbeek
Schanskorven in de haven in Wanssum
Zicht op de nieuwe nevengeulen in weerd Wanssum

Deel deze pagina

Deel deze pagina op LinkedIn