"The Big Blow" finalist ASME Covers Contest

We hadden onlangs het genoegen te ontdekken dat "The Big Blow", cover van Landscape Architecture Magazine (LAM) uit april 2017 met ons windenergie-diagram uit de Noordzee, werd genomineerd als finalist voor de "Best Business and Technology" cover tijdens de American Society of Magazine Editors Covers Contest 2018. Wat een mooie erkenning voor landschapsarchitectuur in het algemeen en het onderzoek door design voor energielandschappen in het bijzonder!

Nieuws 12 februari 2018, Amersfoort

De coverafbeelding werd gerealiseerd in samenwerking met Tungsten voor de laatste editie van de International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) onder de naam '2050 - An Energetic Odyssey'. Dit project is een voorbeeld van een ontwerpend onderzoek en bekijkt de mogelijkheden, kansen en ruimtelijke implicaties van de realisatie van grootschalige oogst, transport en opslag van hernieuwbare energiebronnen op en rond de Noordzee. Het toont de rol die de Noordzee zou kunnen spelen bij het voldoen aan de wereldwijd overeengekomen twee graden klimaatdoelstelling.

De LAM-uitgave bevatte het project en de visie van H+N+S voor 25.000 offshore windturbines in de Noordzee. Het vertelde over een "multinationale onderneming die de bureaucratieën overstijgt en grenzen overschrijdt, in de hoop dat deze landen de doelen van de Overeenkomst van Parijs bereiken over klimaatverandering".

MEER INFO

Het project 2050 - An Energetic Odyssey is onderdeel van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY, de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam die plaats vindt van 23 april tot en met 10 juli 2016, in de Fenixloods II, op de Paul Nijghkade 19, Katendrecht Rotterdam. Naast dit project is H+N+S ook bij twee andere projecten betrokken geweest, namelijk Atelier Groningen - A Nordic City en Energising the Subsurface. Ga voor meer informatie over de tentoonstelling naar de website van de IABR.

CREDITS

2050 – An Energetic Odyssey - de vitale rol van de Noordzee bij de energietransitie is tot stand gekomen in opdracht van de IABR i.s.m. Ministerie van Economische Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, European Climate Foundation, RWE, Natuur en Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam, H+N+S Landschapsarchitecten, Ecofys en Tungsten Pro.