Boek 'Duurzame Landschaps-architectuur'

Uitgeverij Blauwdruk heeft i.s.m. de NVTL het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’ gepubliceerd. Hierin worden aan de hand van essays en praktijkvoorbeelden actuele thema’s besproken, zoals tijd en continuïteit, water en veiligheid, natuur en biodiversiteit, energie en kringlopen en de klimaatbestendige stad.

Publicatie 2 april 2015, Amersfoort

 

Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In dit boek worden 42 projecten gethematiseerd en becommentarieerd door deskundigen uit de praktijk- en onderzoekswereld.

Er zijn maar liefst 6 projecten van H+N+S Landschapsarchitecten opgenomen in het boek:

  • Museumpark vliegbasis Soesterberg, (biodiversiteit)
  • Ruimte voor de rivier i-Lent (water)
  • Arnavutkoy, (water)
  • Zuid Holland op St(r)oom, (energie)
  • Duurzame energie Goeree Overflakkee, (energie)
  • Windenergie E40, (energie)
     

www.uitgeverijblauwdruk.nl