Bonte Berm: biodiversiteit in de stad

Met hun concept ‘de Bonte Berm’ tillen Natuurpro-partners Gert-Jan Koopman en Jub Holland de biodiversiteit in de stedelijke omgeving naar een hoger niveau. Daarbij kleuren ze de stadsbermen een stuk vrolijker.

Nieuws 13 mei 2020, Amersfoort

In 2018 werkte H+N+S samen met Gert-Jan Koopman en Mark Rotteveel van de Ginkel Groep aan het project Bloemrijke bermen voor de Bollenstreek, met een heemvegetatie als basis. Voor diverse landschapstypen zijn verschillende bermen ontwikkeld. In de stedelijke context werden de bermen verrijkt met bollenbloemen. Het werken aan verhoging van de biodiversiteit en een verrijking voor de beleving van het landschap gaan zo gelijk op. Binnenkort meer nieuws over de bermen in de Bollenstreek op basis van de eerste monitoringsronde: hou onze website in de gaten!

Meer over de Bonte Berm >

Extract van de studie "Bloemenrijke bermen voor de Bollenstreek", H+N+S