BrabantStad presenteert boekje 'Volgend Landschap'

Vorig jaar heeft H+N+S in opdracht van Brabantstad een aantal ateliers begeleid in samenwerking met de B5 (vijf Brabantse grote steden), de provincie en waterschappen. Het mondde uiteindelijk uit in een onderzoek naar het ‘volgend landschap’ van Brabant gezien de 21e eeuwse opgaven zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en de transitie van de landbouw.

Nieuws Hank van Tilborg 3 juli 2020, Amersfoort

Deze opgaven gaan ontegenzeglijk leiden tot grote veranderingen in het landschap. Maar de vraag is: hoe kunnen we, gegeven alle opgaven die op het landschap afkomen, nieuwe kwaliteiten toevoegen? Hierbij stond centraal de verschillende schaalniveaus van de provincie met elkaar te verbinden: van het lokale schaalniveau – de praktijken waarin de B5-steden werken aan het ‘volgende landschap’ – tot het schaalniveau van het samenhangende Brabantse beekdalenlandschap. H+N+S deed dit onderzoek via o.a. workshops als vervolg op de werkzaamheden voor de Brabantse Omgevingsvisie en het project Reisgids Klimaatrobuuste Beekdalen

Afgelopen week bracht Brabantstad een boekje uit waarin de resultaten van ons onderzoek zijn opgenomen: ‘Brabantstad - Het Volgende Landschap’. Dit werd door wethouder Mario Jacobs van Tilburg tijdens de #BrabantStad-dinsdag van 23 juni 2020 overhandigd aan gedeputeerde Peter Smit en laat zien hoe de Brabantse steden, de Brabantse Waterschappen en de provincie samen de 21e-eeuwse opgaven in het Brabantse bekenlandschap op de overgang van stad en land in samenhang oppakken.

Zie ook de website van Brabantstad