BREEAM-certificaat voor nieuwbouw RIVM

Voor het eerst is het in een PPS-project (Publiek Private Samenwerking) gelukt om voor een gebouw in Nederland een BREEAM-duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau te behalen: 'Outstanding'. Het outstanding-certificaat is behaald voor het ontwerp van de toekomstige huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat een plek krijgt op de Utrechtse Uithof.

Nieuws 7 juli 2016, De Bilt

Het project is in handen van het consortium MEET (Strukton/Hurks/Heijmans) en wordt momenteel gebouwd op het Utrecht Science Park. In 2018 zal het gebouw worden opgeleverd. Het ontwerp is Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten. H+N+S Landschapsarchitecten ontwierp de groene verblijfsruimtes (binnen en buiten), de groengevels en de groene daken. MEET onderhoudt en exploiteert de nieuwe huisvesting voor de duur van 25 jaar. 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een internationaal erkend certificaat voor de duurzaamheid van gebouwen. Het BREEAM Outstanding-duurzaamheidscertificaat voor de nieuwbouw van het RIVM en CBG is de hoogste score ooit voor een project van een dergelijke omvang en complexiteit. Het is bijzonder omdat er kantoren én laboratoria in worden gehuisvest. Het ontwerp voldoet voor 94% aan de BREEAM-eisen.

Voor meer informatie over BREEAM >

Eén van de aspecten waarin in het ontwerp rekening is gehouden is planten en dieren als medegebruiker van het plangebied. Hiervoor is nauw overleg gevoerd met de betrokken ecoloog (Econatura).
Opvallend onderdeel van het ontwerp is de groene onderbouw met groene gevels en groendaken. Op deze daken en aan de gevels worden diverse nestelvoorzieningen voor o.a. mussen, vleermuizen en zwaluwen ingebouwd.

Lees meer over het project