Centrale As geopend

Op maandag 28 september is het noordelijk deel van de Centrale As (N356) geopend. Het autoverkeer kan nu gebruik maken van het eerste deel tussen Dokkum en De Westereen.

Nieuws 28 september 2015, Provincie Friesland

Sinds 2009 werkt H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met NEXT Architects aan de vormgeving van de weg, de kunstwerken en de landschappelijke inpassing.

Gedeputeerde Sietske Poepjes opende samen met wethouder Pytsje de Graaf de weg. Zij reden als eerste over dit deel van de Centrale As. Eerder werd in het kader van dit project de rondweg Garyp al geopend voor verkeer. Enkele delen van de N356 zijn nog in voorbereiding terwijl er al op veel deeltrajecten gewerkt wordt aan de realisatie. Nu het verkeer niet meer door de dorpskernen gaat kan de herinrichting daar van start met het project ‘Kansen in de Kernen’. 

Bekijk hier het project >