half af centrumplan trekt veel bekijks

Nadat ZKH Koning Willem-Alexander het Parkpaviljoen half juni officieel opende hebben al duizenden mensen een bezoek gebracht aan het vernieuwde centrumgebied. De vele bezoekers treffen een half af plan aan. Tegelijk met het nieuwe parkpaviljoen (ontworpen door De Zwarte Hond/Monadnock) is het eerste deel van het landschapsontwerp van H+N+S uitgevoerd.

Nieuws Hank van Tilborg 29 augustus 2019, Nationaal Park de Hoge Veluwe

Het gaat om een geheel nieuwe parkeerplaats, evenemententerrein (op de plaats van de oude parking) en een horecaterras. Daarnaast is de speeltuin is iets aangepast om ruimte te maken voor het nieuwe terras en zijn de eerste aanpassingen aan het padensysteem uitgevoerd. De andere helft moet volgens plan nog gerealiseerd worden.

Met de opening van het parkpaviljoen is voorlopig de kroon gezet op ruim 10 jaar advisering aan NP De Hoge Veluwe door H+N+S. Gestaag – slowly but surely - is toegewerkt naar grootscheepse vernieuwing van het parkcentrum, van grof naar fijn gaand. Eerst is als kader voor de vernieuwing door ons in samenwerking met het Nationaal Park het Totaalplan 2010-2025 opgesteld, met onderliggende documenten als de Cultuurhistorische Visie en de Architectuurvisie. Op basis hiervan heeft uitwerking plaats gevonden in een stedenbouwkundig masterplan voor het centrum en vervolgens een inrichtingsplan, met gelijk oplopend begeleiding van de architectenselectie.

(c) Stijn Bollaert

Gezamenlijk is door alle betrokken ontwerpers en adviseurs (o.a. ANTEA) toegewerkt naar het definitieve bouwplan, waarvan nu het eerste deel gerealiseerd is. De door ons beoogde samenhang tussen gebouw en omgeving alsmede de integraliteit van landschapsontwerp, gebouwontwerp, interieurontwerp, meubilair en lichtontwerp, kan ondanks dat het plan nog niet af is toch al beoordeeld worden.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het inrichtingsplan voor de aanpassing van de rest van het centrumgebied. Het gaat dan om de transformatie van het Marchantplein van stedelijk plein naar een meer landschappelijke ‘open plek in het bos’ en de aanpassing van de fietsherstelwerkplaats, de fietsenstallingen en verbetering van de fietspaden. Volgens planning wordt het definitief ontwerp dit jaar afgerond. Uitvoering staat gepland voor 2020/2021.

Voor meer achtergrondinfo over het project