Co-Workshop Baarle

Van 13 t/m 17 maart 2017 vindt een bijzondere workshop plaats in het Belgische Baarle, onder de rook van Gent. Tijdens de zogenoemde Co-Workshop Baarle wordt in samenspraak met betrokkenen een masterplan opgemaakt voor een locatie van 16,2ha. De locatie is bestemd als woonuitbreidingsgebied (13,5 ha), woongebied (2,3 ha) en agrarisch gebied (4,4 ha).

Event 13 maart 2017, Baarle, België

In de door het College goedgekeurde Structuurvisie 2030 wordt aangegeven dat het woonuitbreidingsgebied maximaal ontwikkeld moet worden voor de realisatie van sociale woningbouw.

Drie tot vijf hectare open ruimtegebied moet echter gevrijwaard blijven voor een stadsgericht landbouwproject. Oogstgoed in Gentbrugge en Wijveld in Destelbergen zijn twee mooie voorbeelden van dergelijke stadsgerichte boerderijen, die in Vlaanderen ook wel zelfoogstboerderijen worden genoemd.

Voor dit plangebied in Baarle wordt in 5 dagen op locatie, in een pop-up atelier, een ontwerp gemaakt door diverse ontwerpers. Vanuit H+N+S nemen Hank van Tilborg en Heleen van Boxelaere deel aan de co-workshop. Andere deelnemende bureau’s zijn Vont, Maat ontwerpers, Lama en Collectief Noord.

Voor meer informatie over de co-workshop Baarle >