De Aantrekkelijke Snelwegomgeving

De publicatie ‘De Aantrekkelijke Snelwegomgeving’ van het Gelders Genootschap is verschenen, met daarin een intervieuw met landschapsarchitect Frank Talsma over het project De Centrale As in Friesland. In samenwerking met NEXT architects werkt H+N+S aan de vormgeving van deze provinciale weg, de kunstwerken en inpassing in het landschap.

Publicatie 1 juli 2013, Amersfoort

De ‘De Aantrekkelijke Snelwegomgeving’ laat aan de hand van inspirerende voorbeelden zien hoe de laatste jaren de relatie tussen snelweg en omgeving is vormgegeven en hoe de aanleg en verbreding van wegen kan leiden tot een aantrekkelijke en bruikbare leefomgeving. Samen met procesinformatie over de nieuwe contactvormen en interviews met ervaringsdeskundigen bij snelwegprojecten wordt een diagonale doorsnede weergegeven van de infrastructuur in Nederland.

Met deze publicatie wordt zo een bijdrage geleverd aan het ondersteunen van gemeenten in hun rol bij het opstellen van kwaliteitsbeleid voor de snelwegomgeving. En, zoals het College van Rijksadviseurs in het voorwoord stelt; “Met voorliggende publicatie wordt een reeks nieuwe referenties voor integraal gebiedsontwerp in omloop gebracht, waarin zelfbewuste interventies in de infrastructuur de aanleiding vormen om juist de omgeving van de weg opnieuw te interpreteren. Bestuurlijke wilsbekwaamheid, oog voor maatschappelijk draagvlak en zorgvuldige inpassing kunnen kennelijk heel goed hand in hand gaan.”

Meer informatie op de website www.geldersgenootschap.nl