De Adaptieve Dijk

Tijdens de slotbijeenkomst van de studie 'De adaptieve dijk', een initiatief van de BNA, werd de website met de onderzoeksresultaten gelanceerd. Wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen? Dit soort vragen zijn in het najaar van 2015 door 6 verschillende ontwerpteams nader onderzocht. Wij onderzochten de kansen voor ruimtelijke ontwikkeling op en langs de Waaldijk, één van de drie Nederlandse rivierdijken die in deze studie centraal stonden. Deze website laat zien waar dat toe kan leiden. Blader je liever? Bestel dan het gedrukte inspiratieboek met alle resultaten!

Publicatie 1 februari 2016, Waaldijk

Onderzoek

De opdracht luidde een visie te schetsen voor drie tijdsvensters: de dijk over 100 jaar (hoe ziet het dijksysteem eruit in de verre toekomst?), de dijk over 30 jaar (wat is de situatie rond de volgende versterkingsronde?) en de korte termijn (waar kunnen we nu al mee beginnen om over 100 jaar bij hert eindbeeld te komen?) Zo werden ontwikkellijnn zichtbaar en kon stap voor stap naar het gewenste eindresultaat toegewerkt worden. Dat gebeurde in nauw overleg met de betrokken partijen en in een multidisciplinaire setting. Hieronder een korte presentatie van het eindresultaat van ons onderzoek naar de Waaldijk, met als conclusie dat de dijk nooit af is. 

De dijk is nooit af

De onderstaande link verwijst naar de website van de adaptieve dijk. Hier vindt u meer informatie over de verschillende projecten binnen de studie 'de adaptieve dijk'.

De Adaptieve Dijk