De Energielinie

Duurzame energiewinning kan een bondgenoot zijn voor het versterken van erfgoed. Deze conclusie wordt vandaag gepresenteerd in het rapport ‘Energielinie’. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een consortium onder leiding van H+N+S Landschapsarchitecten onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor inpassing van duurzame energiewinning in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Publicatie 15 juni 2017, Amersfoort

Met de Provincie Noord-Holland als mede-opdrachtgever is onderzocht of het mogelijk is om duurzame energiewinning, zoals het plaatsen van windmolens, te realiseren. Juist door dit onderzoek te doen binnen Werelderfgoed wordt getoond hoe ook elders in Nederland erfgoed en energie elkaar op een zinvolle manier kunnen versterken.

 

Inpassing van duurzame energiewinning in een cultuurhistorische omgeving roept veel vragen op. Dit verdiepend ontwerpend onderzoek speelt in op de vragen die er leven en laat zien hoe hernieuwbare energie en erfgoed elkaar kunnen versterken. De resultaten bieden kennis en inspiratie aan erfgoedprofessionals, beheerders en eigenaren, en aan lokale overheden om het gesprek over een succesvolle inpassing te kunnen voeren.

Bekijk het project >

Download het boek (PDF) >