De Matrix, hoofdrapport Analysefase

Het Matrix-rapport is af! De Matrix is een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken. Hiermee is Fase 1 van het Matrix-project, de analysefase, ten einde. Het omvat, zoals in de inhoudsopgave te lezen is, 360 pagina's, onderverdeeld in 4 delen: Essay's, Kwesties, Venster en Bijlagen.

Publicatie 2 maart 2011, Nederland

De Essay's bevatten de geloofsbrieven die geschreven zijn door de intendanten: hun visie op de klimaatproblematiek, besproken vanuit het eigen vakgebied, in nauwe samenwerking met elkaar.

Onder Kwesties is een beschrijving van de debatten te vinden, die gehouden zijn in de Fundatie van Renswoude. Ook onder Kwesties, zijn de krantenartikelen te vinden. Deze zijn in verschillende landelijke dagbladen gepubliceerd en zijn gebaseerd op enkele hete hangijzers uit de debatten.

In het deel Venster worden de conclusies uit de huidige analysefase van de Matrix besproken: het bevat 'zicht op handelingsperspectieven' en 'zicht op een vervolg' voor de Matrix.

In de Bijlagen zijn tot slot nog de debatverslagen, de CV's van de auteurs en scans van de krantenartikelen opgenomen. Mocht u deze willen lezen, of het hele rapport willen ontvangen, kunt u contact opnemen met ons onder het kopje 'Contact'.