DE NIEUWE N69 GEOPEND: EEN DUURZAAM, ECOLOGISCH EN ARCHITECTONISCH SAMENSPEL

De Nieuwe Verbinding N69 is op 18 oktober – na twee jaar bouwen – opengesteld voor verkeer. De weg vormt de verbinding tussen Veldhoven en Valkenswaard. Tegelijkertijd maakt het een verbinding tussen infrastructuur, het waardevolle landschap van bossen en beekdalen en de mensen met hun belangen. Bij de realisatie van de ‘groenste verbinding’ van Brabant, naar het ontwerp van H+N+S Landschapsarchitecten en NEXT architects, stond nadrukkelijk de integratie van infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, ecologie en duurzaamheid centraal.

Nieuws Pim Kupers 19 oktober 2021, Amersfoort

Met de openstelling van de weg wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid van de ‘Grenscorridor N69’ vergroot. Dit gegeven is aangegrepen om een weg met kwaliteit te realiseren, waar de beleving voor de gebruikers optimaal is en op een natuurlijke manier in het landschap is gepositioneerd. De nieuwe weg van 8,5 kilometer doorkruist een waardevol gebied met onder andere het gevarieerde beekdallandschap van de Run en de Keersop en de daarmee samenhangende natte natuurparel van de Keersopperbeemden. Het maximaliseren van ruimtelijke kwaliteit, inpassing, duurzaamheid en ecologie stond daarom als één van de belangrijkste project-doelstellingen centraal bij de uitwerking van het integrale ontwerp.

De nieuwe weg slingert door de waardevolle en kwetsbare landbouwgronden, bos- en natuurgebieden. Alle viaducten en bruggen zijn slank en ingetogen ontworpen, vertaald uit de abstracte eisen in het beeldkwaliteitsplan opgesteld door wUrck, en rondom de N69 zijn bijzondere gebiedsiconen toegevoegd aan het samenspel, passend in de natuurlijke groene omgeving. De kwaliteiten en waarden van het gebied vormden het vertrekpunt voor het ontwerp van de N69. 

(c) Paul Raats, NEXT

LANDSCHAPSSTRUCTUUR

Het resultaat is een robuust groen ecologisch raamwerk over, onder en langs het nieuwe tracé. Dit raamwerk is gebaseerd op de verschillende landschapslijnen. Bestaande kruisende structuren zoals houtsingels, beekdalen, recreatieve routes en lanen zijn versterkt en nieuwe structuren zijn toegevoegd. Naast dat deze structuren de inpassing en wegbeleving bepalen, hebben ze ook een belangrijke ecologische functie als natuurlijke hop-overs voor onder meer vleermuizen. Kleine zoogdieren en amfibieën passeren de weg via 14 faunapassages. 

SLANKE SILHOUETTEN 

Beekdalbruggen en viaducten zijn in vorm en materiaal één familie met een herkenbaar, ingetogen en slank silhouet. Zo ondersteunt hun minimalistische inpassing de beleving van het landschap en biedt het slanke uiterlijk grote panoramische zichtlijnen over de weg voor de gebruiker. De beekdalbruggen staan op wijde slanke poten in het beekdal waardoor het landschap ongestoord doorloopt. De drie voetgangersviaducten zijn speciaal ontworpen als verbindingen over de nieuwe weg én als verblijfplekken. Met de vloeiende aanlandingen en het houten lamellen leuningenwerk worden ze opgenomen in hun bosrijke omgeving.

(c) HNS, beekdal de Run
(c) HNS, brede bogen laten het beekdal ongehinderd de N69 passeren
(c) HNS, landschapsstructuren kruisen de weg en houden ecologische verbindingen in stand
(c) HNS, voetgangersbruggen zijn als vanzelfsprekend aangesloten op de omgeving
(c) Paul Raats, NEXT
(c) Paul Raats, NEXT
(c) Paul Raats, NEXT
(c) NEXT

VERDUURZAMING

Er is een enorme materiaalbesparing gerealiseerd door het ontwerp te optimaliseren – het beton zo slank mogelijk - ten opzichte van de uitvraag. In de uitvoering past Boskalis biobrandstoffen en nieuwe asfalttechnologieën toe; waar grote winst is behaald. De twee beekdalbruggen zijn voorzien van schermen met geïntegreerde zonnecellen. Over de Natura2000 beek de Keersop is een cementloze fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeer-beton. Dit beton is 75% schoner dan traditioneel beton en voor het eerst ‘echt’ constructief toegepast. Een duurzame inpassing met een fors lagere CO2-voetafdruk. De groenste weg van Brabant is gerealiseerd door voorop te lopen in verduurzaming en innovatie binnen de infrastructuur.

De N69 is uitgevoerd door Boskalis Nederland, in samenwerking met een integraal team van onder andere H+N+S Landschapsarchitecten en NEXT architects. Daarnaast zijn 25 samenwerkende partijen uit het Gebiedsakkoord betrokken. Na twee jaar bouwen is de Nieuwe Verbinding N69 op 18 oktober 2021 geopend voor verkeer. 

Lees meer over het project