Naoorlogs groen - Een volgende tijdlaag

Op vrijdag 17 juni 2016 vond het slotsymposium plaats over het door ons samen met SteenhuisMeurs verrichte onderzoek naar de toekomst van ons naoorlogs groen. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Fonds Creatieve Industrie, de RCE en de gemeenten Utrecht, Den Haag, Groningen en Apeldoorn. Alle gemeenten hadden 1 of 2 cases ingebracht. Het symposium georganiseerd door SteenhuisMeurs en H+N+S vond plaats in het Schip van Blaauw in Wageningen. Ruim 50 aanwezigen van verschillende pluimage namen actief deel aan de discussie.

Nieuws Hank van Tilborg 23 juni 2016, Wageningen

Tijdens de studiedag zijn de aanleiding en achtergronden van het onderzoek toegelicht en zijn vier van de 6 cases toegelicht, door zowel de onderzoekers van SteenhuisMeurs en H+N+S Landschapsarchitecten als de ontvangende gemeenten.  Belangrijkste conclusie van de dag: het onderwerp leeft en doet ertoe. We hebben echt wat te pakken. Tegelijkertijd bestaat bij de aanwezigen heel erg de behoefte aan verdere verdieping en aanvullend onderzoek. Het laatste woord is hier kortom nog niet over gezegd. En dat was precies onze bedoeling. Het onderwerp moet op de kaart. 

De resultaten van de 6 case-studies zullen binnenkort via internet ontsloten worden.

Bekijk het dagprogramma van het symposium