Dijkzone Alliantie Zwolle

Twee jaar na het afronden van ons Ruimtelijk Kwaliteitskader voor de Stadsdijken Zwolle (verkenningsfase voor de versterking van de stadsdijken) mogen we verder werken aan deze mooie dijkversterkingsopgave!

Nieuws 4 februari 2019, Amersfoort

Als onderdeel van de Dijkzone Alliantie werken we samen met o.a. Dura Vermeer, Ploegam en Tauw naar een kwalitatieve dijkversterking toe. Wij kijken er naar uit om met deze dijkversterking in een dynamische omgeving aan de slag te gaan.

 

Over een lengte van 7,5 kilometer moeten de dijken langs het Zwarte Water een meter hoger worden. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Technisch is de dijkverhoging niet ingewikkeld, maar de complexe omgeving van de stad Zwolle is wel lastig. Langs de 7,5 kilometer lange route van de dijkversterking liggen het bedrijventerrein Voorst, de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. Op het bedrijventerrein liggen onder andere een enorme benzineopslag en de Scania-fabriek waar elke 5 minuten een vrachtwagen van de band rolt en bij de woonwijk Holtenbroek wordt met Travers een intensieve stakeholderparticipatie opgezet.

Het waterschap koos vorig voorjaar voor een innovatieve aanbesteding waarbij de prijs een minimale rol speelde en werd ingezet op een briljant slimme oplossing. Het is een soort twee-traps-raket geworden met een mix van Best Value Procurement, alliantie en bouwteam. Bij de beoordeling woog het plan van aanpak met 46% het zwaarste, gevolgd door de interviews met de sleutelfiguren en de teamcompetenties (35%) en een financieel plan (19%). Hierbij kwam de Dijkzone Alliantie als beste uit de bus.

Meer informatie over het project en de gunning is te vinden op:

> Zwolle.nieuws.nl

> Cobouw.nl