Vaarverbinding Reevediep

Een nieuwe doorgaande vaarverbinding door het Reevediep wordt door drie nieuwe met riet beplante eilandjes mogelijk gemaakt. Door deze eilandjes, een extra rietkraag achter de bestaande rietoever en een kleine verschuiving van de vaargeul bij de monding in het Drontermeer wordt verstoring van beschermde rietvogels voorkomen.

Nieuws 5 december 2016, Kampen
foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Hierdoor is het mogelijk dat het Reevediep in de toekomst toch volledig bevaarbaar wordt voor recreatieboten. November vorig jaar zette de Raad van State een streep door het realiseren van een doorgaande vaarverbinding. Vanwege kwetsbare natuur mochten boten geen gebruik maken van de laatste 300 meter, aan de kant van het Drontermeer.

Lees het artikel in de Stentor

In opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta was H+N+S Landschapsarchitecten betrokken bij de verkenning en uitwerking van deze preventieve maatregelen. Binnen Isala Delta werkt H+N+S aan ontwerp en realisatie van het Reevediep.

Bekijk het project >

Website Ruimte voor de rivier IJsseldelta >