Urban Waterplan New Orleans gepubliceerd in OASE

OASE #107 gaat over de tekening – en de activiteit van het tekenen – in landschapsontwerp en stedenbouw. In één van de bijdragen reflecteert Pieter Schengenga op totstandkoming van de plankaart van het Urban Waterplan New Orleans.

Nieuws 5 januari 2021, Amersfoort

Op initiatief van gastredacteur Frits Palmboom, medeoprichter van het Rotterdamse ontwerpbureau Palmbout Urban Landscapes en emeritus-hoogleraar aan de TU Delft, stelt dit OASE #107 de vraag naar de werking van de tekening, zowel van een praktijkgericht als academisch perspectief. Wat doet de tekening in de ontwerpprocessen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen, en hoe kunnen we de tekening (opnieuw) denken binnen de hedendaagse en historische ontwerppraktijk.

Deze vragen kreeg het professioneel en academisch veld voorgelegd via een call for papers met als uitgangspunt drie hoedanigheden om de tekening binnen de hedendaagse praktijk te benaderen. Een eerste kenmerk is de tekening als analytisch instrument: aangezien in landschapsontwerp en stedenbouw de transformatie van het bestaande (stedelijke) landschap het belangrijkste onderwerp is, hoe is tekenen dan een middel om dit te onderzoeken, te begrijpen en te conceptualiseren?

Ten tweede wordt de inzet van de tekening bij het ontwerp aan de orde gesteld: hoe helpt tekenen om ideeën voor ruimtelijke ingrepen te genereren? Hoe bemiddelt de tekening tussen het ontwerp en de uiteindelijke realisatie en hoe gaat ze daarbij om met de factoren tijd, verandering en onzekerheid, die zo eigen zijn aan het landschap- en stedenbouwkundige ontwerp? En ten derde is er de tekening als gespreksinstrument: hoe opereert zij als medium om de transformatie van het (stedelijk) landschap te bediscussiëren in een bredere maatschappelijke omgeving, als middel om intenties of bezorgdheden te verduidelijken, en om het stedelijk project te helpen definiëren?

De geselecteerde inzendingen bestaan uit een aantal langere stukken, die reflecteren vanuit meerdere beelden uit de hedendaagse of historische praktijk, en een aantal kortere die reflecteren op een enkel beeld. De kortere bijdragen vormen een rijk samengestelde galerij, waarbij elk stuk exemplarisch is voor wat betreft het medium en de techniek, de vorm van de tekening en de ruimtelijke en maatschappelijke context waarin ze opereert.

Framework Watermanagement strategy

In het artikel ‘Waterplan New Orleans – hoe het tekenen ontwerpdiscussies stuurt’ gaat Pieter Schengenga in op de totstandkoming van de plankaart van het System Design van dit waterplan. Tijdens de Dutch Dialogues bleek dat door het maken van deze tekening helderheid ontstond in de complexe opgave en dat de ideeën van de vele deelnemers georganiseerd konden worden tot één samenhangend concept, sterk leunend op de natuurlijke ondergrond van de stad.