nieuw + land

Een gebied van mens en natuur: Nieuw Land

Nederland heeft er een Nationaal Park bij: Nieuw Land. De Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, het Markermeer en de Markerwadden trekken voortaan samen op onder deze naam. Dit maakte Minister Carola Schouten bekend tijdens een bijeenkomst bij de provincie Flevoland vorige week maandag. H+N+S heeft in opdracht van de provincie Flevoland het ruimtelijk perspectief opgesteld, als onderdeel van het bidboek voor de aanvraag tot Nationaal Park.

Nieuws Gepke Heun 11 oktober 2018, Flevoland

Ruimtelijk perspectief Nieuw Land

Nieuw Land is ontstaan bij de inpoldering van de Zuiderzee. In een uniek samenspel van mens en natuur is hier een vogelparadijs van wereldformaat ontstaan. In het kader van het Nationaal Park wordt ingezet op nieuwe natuurontwikkeling, met name gericht op het versterken van de ecologische relaties tussen de natuurgebieden onderling en tussen water- en landgebonden natuur. In de vier ‘poortgebieden’ wordt meer ruimte geboden voor recreatieve ontwikkeling en wordt ingezet op het versterken van de verbindingen met het omliggende stedelijke gebied.

Het Markermeer en de omliggende natuurgebieden zijn een belangrijke stop op bekende vliegroutes van trekvogels. In Nieuw Land vinden zij een rustplek en ruimte om te foerageren

Panorama Markermeer

Ook in het project “Panorama Markermeer-IJmeer” deed H+N+S de afgelopen jaren ontwerpend onderzoek naar dit gebied. Het Markermeer heeft zich sinds de afdamming ontwikkeld tot een hoog dynamisch, maar voedselarm zoetwatersysteem dat weinig robuust is. De ontwikkelprincipes voor een toekomstbestendig ecologisch systeem richten zich op het toevoegen van meer diversiteit en zijn ook van toepassing op de land-water overgangen van het Nieuw Land.
 

Plankaart Ruimtelijk Perspectief Nieuw Land
Vogelvlucht bij het Perspectief op Nieuw Land. De natuurgebieden vertegenwoordigen grote ecologische waarde en zijn daarnaast belangrijke stapstenen voor vogels in hun jaarlijkse trek
In de studie Panorama Markermeer was de conclusie de verschillen tussen de kusten te koesteren met vier verschillende kuststrategieën, maar ook meer eenheid te brengen in het gebied

Deel deze pagina

Deel deze pagina op LinkedIn