Energie en Landschap in chinees magazine

De verhoudingen tussen mens, omgeving en energie zullen de komende decennia ingrijpend veranderen. Waar onze energiebehoefte nu nog diep onder de grond of ver achter de horizon uit fossiele bronnen bevredigd wordt, zal energieopwekking door toenemend gebruik van hernieuwbare bronnen in de nabije toekomst steeds tastbaarder worden. Om te voorkomen dat onze leefomgeving geheel wordt opgeofferd voor energiewinning, zullen we moeten werken aan een nieuw evenwicht tussen mens, omgeving en energie.

Nieuws 11 april 2016, Nederland, Europa, Aarde

Wij zijn uiteraard zeer verheugd met de positieve aandacht die ons uitgebrachte boek nog steeds krijgt van de verschillende vaktijdschriften. Zo ook weer in het Chinese vakblad Landscape Architecture.