Energieplan Noordzee IABR-2016

Met ‘The Next Economy’ als thema wil de IABR–2016 onder andere transitie-paden naar een grotendeels op hernieuwbare bronnen gebaseerde energievoorziening verkennen. Middels ontwerpend onderzoek organiseert H+N+S een brede dialoog tussen publieke en private partijen, om met betrekking tot de realisatie van grootschalige winning, transport en opslag van hernieuwbare energie op de Noordzee een eerste, tot de verbeelding sprekende, stap te zetten.

Nieuws 5 november 2015, Rotterdam

Dit initiatief beoogt om voorbij nationale en sectorale grenzen te denken en bij te dragen aan een brede bewustwording van de schaal van de opgave en de mogelijke oplossingen. Hierbij zal worden verkend hoe een strategische heroriëntatie op de Noordzee kan bijdragen aan de ontwikkeling van het Noordwest Europese energiesyteem en van de offshore industrie en daarmee van de havens, van waaruit dit systeem wordt ‘bediend’. Het resultaat zal een grote aanschouwelijke installatie zijn waarop de verschillende paden naar de toekomst geprojecteerd worden. Deze zal vanaf 23 april 2016 te zien zijn op de hoofdtentoonstelling van de IABR.

Energietransitie Noordzee regio 2020 (uit Energie & Landschap, 2014)
Energietransitie Noordzee regio 2030 (uit Energie & Landschap, 2014)
Energietransitie Noordzee regio 2050 (uit Energie & Landschap, 2014)

Deel deze pagina

Deel deze pagina op LinkedIn