faunatunnel Monnikenberg eenmalig open voor de mens

De grootste faunatunnel van Nederland was deze zomer bij uitzondering even open voor het publiek. Daarmee kon een project van H+N+S bekeken worden dat normaal gesproken voor het oog verborgen blijft. Aanleiding was een door de lokale terreinbeheerder Goois Natuurreservaat samen met het Instituut voor Natuureducatie georganiseerde excursie naar de tunnel.

Nieuws Hank van Tilborg 29 augustus 2019, Hilversum

Om de faunatunnel goed te laten functioneren is naast een goede inrichting ook rust nodig. De verbinding ligt in een gebied met weinig ruimte en veel dynamiek van infrastructuur. Daarom is de omgeving rond de faunatunnel normaal gesproken niet publiek toegankelijk. 

Faunapassage Monnikenberg maakt onderdeel uit van de A27. De eco-passage is gerealiseerd in het kader van de eind 2018 opgeleverde wegverbreding A1/A27, lopend van Utrecht-Noord, via knooppunt Eemnes tot aan de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Het werk is in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd door de combinatie 3Angle, bestaande uit Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure. Architectonisch adviseur van 3Angle was ZwartsJansma. H+N+S tekende aan de landschappelijke inpassing van dit 23 kilometer lange tracé. 3Angle blijft nog tot 2043 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

(c) Heijmans

Gedurende het hele project is door het bouwconsortium samenwerking gezocht met belangrijke stakeholders in het gebied. Zo dachten bewoners mee over het klimgroen op het geluidsscherm, de herinrichting van de benedenwereld van de viaducten en het groen in de openbare ruimte bij onder meer Maartensdijk en Hollandsche Rading.

Tijdens de uitvoering is ook rekening gehouden met de natuur. Kwetsbare soorten als reptielen, amfibieën, vleermuizen en zoogdieren leven in de natuur om de weg heen. Met de aanleg van de faunatunnel Monnikenberg is de barrièrewerking van de A27 verminderd en het leefgebied voor verschillende soorten vergroot. De tunnel van 40 meter breed en 5,5 meter hoog, gaat onder de 6 rijbanen van de A27 door. De ruime tunnel helpt dieren die moeite hebben met nauwe en donkere doorgangen om de oversteek te wagen. Voorbeelden hiervan zijn levendbarende hagedis, ringslang en verschillende soorten insecten. Ook dieren als das, boommarter en ree zullen de verbinding volgens plan gebruiken.

De tunnel voorziet in een behoefte: ‘Nadat de bouwhekken werden verwijderd waren de eerste diersporen al binnen een week zichtbaar’, aldus Derk van der Velden die het werk namens het Goois Natuurreservaat begeleidde. Goois Natuurreservaat is vanaf het begin betrokken bij de realisatie van de faunatunnel Monnikenberg. Zij heeft via Rijkswaterstaat voorafgaand aan de aanbesteding haar wensen ingebracht bij de gegadigden. Deze konden met extra maatregelen voor de natuur punten scoren bij de beoordeling van de plannen. Op basis hiervan is 3Angle gekozen. Door deze aanpak is de faunatunnel ruimer geworden en is de omgeving van de tunnel beter ingericht voor de natuur. Ook wordt de komende jaren bekeken of de verbinding daadwerkelijk functioneert. Zo niet, dan worden er maatregelen genomen voor verbetering.